FSL om årsarbetstidsförsöket: ”Is i hatten”

Inga svenska skolor medverkar i försöket med årsarbetstid. Det är kanske en orsak till att diskussionen kring försöket varit sansad på finlandssvenskt håll. Detta i jämförelse med en tidvis hätsk finsk debatt. FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund manar till lugn och hoppas på en konstruktiv debatt.

- Is i hatten nu, säger Holmlund. Det här är bara ett försök. Inte ett facit.

 Förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström betonar att det inte finns någon större dramatik i försöket.

 - Det är inte meningen att det skall innebära fler arbetsuppgifter för lärarna. Tanken är att allt arbete skall definieras och att uppgifterna skall rymmas inom ramen för årsarbetstiden, säger Wikström. För de lärare som har svårt att sätta gränser kan det vara bra om det finns ett tak för hur mycket man ska jobba.

Också svenska skolor med?

FSL ställer sig positivt till att också svenska skolor skulle gå med i försöket. Ett större dilemma än att det saknas svenska skolor är ändå den totala avsaknaden av 7-9 skolor. Det är sannolikt den bundna arbetstiden som avskräcker ämneslärarna.

- Ämneslärarna är kanske rädda för att undervisningen ökar utan att det syns i lönekuvertet, säger Wikström. Jag förstår också att ämneslärare som har många övertimmar kan vara kritiska.

En fördel med ett system som inte bygger på usk är att arbetskraften kunde utnyttjas flexiblare. Till exempel kunde lärare i en viss livssituation välja att undervisa lite mindre under en viss period och jobba med andra uppgifter på skolan, utan att gå ner i lön.

- Det skulle vara enklare om det fanns mera smörjmedel, kontsaterar Jan-Mikael Wikström.

 

Fakta - försök med årsarbetstid

 • Mål: Att klargöra hur lärare kunde få betalt för allt arbete
 • Försökstid: 1.8.2018-31.7.2023
 • 7 finska lågstadieskolor i Helsingfors, Vanda, Lahtis och Vasa
 • Knappt 200 lärare medverkar
 • Antal arbetsdagar och lovens placering oförändrade
 • 1520 arbetstimmar/år
 • I försöket har avtalats om ersättning för arbetstid som överskrider 1520 h
 • Inte kanslitid för lärarna
 • Obunden arbetstid: 25-40% (beror på usken under det första försöksåret)
 • Grundlön för en klasslärare i försöket: 2828 euro
 • Grundlön en klasslärare: 2635 euro

 

Läs också:

Tidningen Lärarens ledare kring försäket med årsarbetstid: "Jokainen tsäänssi on mahdollisuus"

Reportage från en försöksskola i Lahtis: Försök med årsarbetstid skall synliggöra lärarnas arbete

Sju frågor till Olli Luukkainen om årsarbetstid: Usken motsvarar inte dagens behov