Lärarföreningarna

FSL har 31 lokala lärarföreningar och en förening för lärarstuderande. Som medlem i förbundet hör du till en av de här föreningarna.

 

Medan FSL bevakar lärarnas intressen nationellt, är det lärarföreningarna som samlar regionens lärare och sköter den lokala verksamheten. Lärarföreningarnas verksamhetsområde kan vara antingen en kommun eller en region.

På lärarföreningarnas program finns ofta allt mellan utbildning och rekreation. Ta kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare om du vill veta mera, komma i kontakt med huvudförtroendemannen i ditt område, delta i verksamheten och så vidare. Här hittar du din förenings kontaktuppgifter.

Studerar du till klasslärare, speciallärare eller ämneslärare på svenska i Finland? Då kan du bli medlem i vår studerandeförening FSLF.