Överväger du att ansluta dig? Här kan du läsa varför det lönar sig att höra till lärarfacket.

 

Du kan göra din röst hörd

Som medlem i lärarföreningen och FSL har du styrkan av att höra till samma förbund som över 5 000 andra lärare. Då blir det lättare att påverka och att förändra på din arbetsplats. Via FSL får du dels en kanal för att föra fram dina åsikter och förslag och dels ett nätverk av kolleger som kan stöda dig i ditt arbete som lärare och i din påverkan på arbetsplatsen.

Skriv en motion (2017)

 

Du får stöd och hjälp

Som medlem i lärarfacket får du alltid hjälp i anställningsfrågor. Du kan vända dig till förtroendemannen på din ort då du behöver råd eller handledning i frågor som rör din anställning. Förtroendemännen, som oftast är lärare och medlemmar i FSL, är väl insatta i anställningsfrågor och får dessutom kontinuerligt utbildning och handledning för att bättre kunna hjälpa våra medlemmar med frågor som gäller till exempel lärares lön, arbetstid, anställningstrygghet eller rättigheter. Också om det uppstår en konfliktsituation mellan dig och din chef eller dina kolleger, kan förtroendemannen bistå dig. På förbundskansliet betjänar dig också FSL:s anställda med rådgivning i anställningsärenden.

Kolla vem som är förtroendeman på din ort via lärarföreningarnas drop down-meny på första sidan.

 

Du är försäkrad

Du som hör till lärarfacket är automatiskt medlem i Lärarnas Arbetslöshetskassa. Om du blir arbetslös och uppfyller de krav som lagstiftningen ställer, har du rätt att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från A-kassan istället för den betydligt lägre dagpenning som FPA utbetalar. Via lärarfacket får du också en reseförsäkring, en fritidsolycksfallsförsäkring och en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Vid behov erbjuder vi också våra medlemmar juridisk assistans i anställningsfrågor.

Läs mera om ditt arbetslöshetsskydd och dina försäkringsförmåner.

 

Du får stöd i arbetslivet

FSL arrangerar varje år kurser som riktar sig till våra medlemmar. Under dessa ansökningskurser strävar vi efter att ge deltagarna verktyg för vardagen som lärare, bland annat arbetshälsa samt lärares rättigheter och skyldigheter är ofta tema på kurserna. Också de flesta medlemsföreningar arrangerar årligen utbildning och rekreation för sina medlemmar. Som medlem i FSL har du dessutom tillgång till FSL:s broschyrer och handböcker samt tidningen Läraren.

 

Rabatter och förmåner

Som medlem i lärarfacket är du berättigad till en mängd rabatter och erbjudanden. I samarbete med dels OAJ och dels AKAVA erbjuder vi våra medlemmar rabatter på bland annat resor, bränsle, övernattningar, försäkringar, tidningar och böcker samt museibesök. Ofta har dessutom också medlemsföreningarna avtalat om lokala erbjudanden för sina medlemmar. Ha ditt medlemskort till hands och bekanta dig med dina medlemsförmåner här.

Gå till din lärarförening