Jag hade förmånen att vara en del av FSL:s rektorskurs som ordnades för en månad sedan. Kursen uppskattades av de deltagande rektorerna, vilket visar att det finns ett behov av att kontinuerligt samla rektorer för att diskutera gemensamma frågor.

 

Att alla lärare och rektorer är samlade i samma fackorganisation gör vårt förbund unikt. Det är ändå nödvändigt att kontinuerligt diskutera hurudan intressebevakning rektorer behöver och hur förbundet svarar på deras behov.

Under kursen blev det tydligt hur mångfacetterat rektorsarbetet är. Det krävs en tusenkonstnär för att klara alla uppgifter och en god jonglör för att hålla alla bollar i luften samtidigt. Det är förståeligt att rektorer ibland känner sig ensamma med alla sina arbetsuppgifter. Lyckligtvis säger många att de trivs i sitt arbete trots arbetsbördan.

Rektorernas intressebevakning sköts idag främst via det samarbete vi har via rektorsföreningarna, men precis som alla andra medlemsgrupper har rektorerna möjlighet att påverka via initiativ till styrelse och fullmäktige eller genom lokalföreningarna.

Idag upplever jag att det finns två stora frågor som borde lösas för rektorer.

Den ena handlar om den stora arbetsmängden. Få rektorer hinner med alla uppgifter på den veckoarbetstid som de har enligt avtal. Rektorer har inte helhetsarbetstid, utan borde få ta ut övertid som ledigt. Det har visat sig vara svårt för rektorer att ta ut semester - även om det finns arbetsgivare som följer avtal där övertid ska tas ut som ledigt. Att övertidsersättning skulle tas ut i pengar istället ser jag som en lösning på problemet med övertid.

Något som kunde hjälpa rektorer både när det gäller arbetstid och psykisk belastning skulle vara att via en ändring av lagstiftningen möjliggöra ansvarsfördelning. Problemet idag är att rektorn alltid enligt lagen har huvudansvaret i skolan trots att hen delegerat uppgifter.

Jag är glad över att vi är en organisation som företräder också rektorer. Jag är glad över dem som ser fördelar i att vara med i en organisation som finns till för att stödja, hjälpa och värna om alla medlemmars bästa.

Vi måste ändå jobba ännu hårdare för att också rektorerna ska se förbundet som sitt. Vi är trots allt ett litet förbund som inte är uppbyggt på stark hierarki, vår styrka är att finnas nära medlemmarna.

 

Läs också tidningen Lärarens rapport från kursen: "Det är på åttan det händer"