Det har sagts tidigare, men det tål att upprepas. Svenskfinland är helt beroende av en livskraftig skola. Det är i skolan som den finlandssvenska identiteten formas. Om den finlandssvenska skolan mår bra så kan man utgå från att det också kommer att ge positivt utslag för hela Svenskfinland. En svensk skolstig från förskola till universitet är fundamentet för en minoritet.

 

Svenskfinland skulle behöva flera ben att stå på. Ofta lyfter man fram mediernas betydelse för en minoritet. På den punkten är det lätt att hålla med. Det säger sig självt att de finlandssvenska medierna är en viktig kugge med tanke på det offentliga samtalet på svenska i Finland. För att inte tala om den funktion av sammanhållande kitt som medierna har.

Ett livskraftigt medielandskap är med andra ord ett viktigt ben för Svenskfinland. Men de finlandssvenska medierna har i flera år jobbat i en tung uppförsbacke. Lönsamheten sviktar, upplagesiffrorna rasar och samarbetsförhandlingarna har avlöst varandra. En komponent som gör ekvationen ännu knepigare är att mediehusen har svårt att fånga upp den unga generationen. Problematiken beskrivs på nyhetsplats i denna tidning.
Då de unga i allt mindre utsträckning konsumerar finlandssvensk media försvagas en viktig byggsten i det finlandssvenska identitetsbygget. Vem skall nå de unga finlandssvenskarna? Då är vi tillbaka i skolvärlden. Ingen gör det så väl som skolan. Och då övriga svenska strukturer i Finland sviktar blir skolans roll och betydelse allt mer framträdande.

Det finns därför all orsak att vässa den finlandssvenska intressebevakningen när det gäller utbildningsfrågor, både på nationell och lokal nivå. Ett exempel på detta hittar vi i Karleby. Där föreslås den svenska bildningsdirektörens och ungdomsdirektörens tjänster slås samman. Om det förverkligas så är det inte bara en domänförlust för det svenska skolväsendet i Karleby, det är en domänförlust för de redan nu rätt fåtaliga svenskspråkiga på orten.

Med ett riksdagsval i antågande kommer våren att präglas av en intensifierad samhällsdebatt och många politiska löften kommer att utfärdas. För de två- och svenskspråkiga kandidaterna och för de politiska partier som verkar för en levande tvåspråkighet finns det all orsak att gå till grunden med vad som är det centrala för det svenska i Finland. Svaret är entydigt. Svenskfinland står och faller med skolan.