I vintras drog OAJ ut i strejk. Lärarfacket har inte profilerat sig som en särskilt konfliktbenägen organisation och vinterns strejk var faktiskt den första sedan år 1984. Konfliktvåren 1984 berörde många kommunalt anställda lärare på utvalda orter. Strejken stängde skolor i bl.a. Helsingfors i flera veckor.

Strejken i vintras berörde en del universitetsanställda lärare. Kommunsektorn, som är den stora sektorn inom OAJ, nådde avtal på en skälig nivå. Snäppet över den s.k. allmänna linjen. Så långt var allt väl, men på privata sidan fanns det fnurror på tråden. Privata arbetsgivarna presenterade skambud, vilka ytterligare kryddades med krav om direkta försämringar.

Situationen tillspetsades till den grad att löntagarsidan framställde strejkhot. Det var en självklarhet att OAJ var med i den fackliga fronten och i många avseenden dessutom längst framme i denna front, där man hade sällskap av bl.a. facken JHL, Pardia och Professorsförbundet.
För OAJ:s del var det fråga om lektorer och övningsskollärare vid universiteten. När medlemmar i lärarfacket sätts under press handlar hela organisationen med full kraft.

De fackliga aktionerna gav resultat. Arbetsgivarna kröp till korset och även inom det privata undervisningsområdet nåddes en uppgörelse, som är i linje med den allmänna linjen i avtalsrörelsen.
På detta sätt nådde OAJ upp till medlemmarnas förväntningar. För det handlar ju om grundbulten för hela den fackliga verksamheten. Musketöreden förpliktar: en för alla och alla för en!
Eller sagt på annat sätt: Tillsammans är vi starka!
Musketöreden är gångbar internt i fackförbund, men också när det gäller fackliga utmaningar på allmän nivå.

I Danmark backade andra fackförbund i våras upp lärarfacken, då det gällde kravet att få arbetstidsavtal också för lärarna.
Hos oss pågår en tvist mellan regeringen och fackrörelsen, som gäller anställdas uppsägningsskydd. Läs en artikel på annan plats. Regeringen vill försvaga skyddet för anställda i företag med mindre än 20 anställda. Då handlar det ju faktiskt om rätt många företag. Uppskattningsvis är det fråga om över 95 procent av företagen i vårt land.

Facken ser detta som ett principiell fråga: om skyddet bryts upp i en del företag ligger det nära till hands att politikerna, med benäget stöd av arbetsgivarna, vill komma åt anställningsskyddet överlag.
Fackcentralen FFC går i bräschen för denna kamp, men också andra förbund såsom Tehy och OAJ har meddelat om sin beredskap att tillgripa organisatoriska åtgärder. Det betyder inte att förbunden viftar med strejkvapnet, utan det finns många andra tänkbara åtgärder.

I OAJ berör regeringens planer ca 1 000 medlemmar. OAJ har ca 120 000 medlemmar.
Varför agerar OAJ? Svaret är enkelt: det stavas solidaritet.