Med gasen i botten och utan bromsar. Brist på empati. Utsatt och mottaglig för ett starkt grupptryck. Så är det något förenklat att vara ung, sade ungdomsläkaren Miila Halonen på ett antimobbningsseminarium på Hanaholmen nyligen. Måhända lite grann för att få upp publikens ögon. Samtidigt också en hälsosam påminnelse om att de unga ännu inte utvecklat samma impulskontroll som vi vuxna och att de på ett annat sätt än vi söker upplevelser.