Sveriges utbildningsminister Anna Ekström tror att lärarna, inte politikerna, är bäst lämpade för att utveckla skolan. Det var något som Ekström tog till sig under det internationella toppmötet ISTP2019.

 Vad annat tar du med dig hem från mötet?

- Jag tar med mig det arbete som görs i Singapore, där man ständigt utvecklar läroplanerna och låter lärarna sitta i förarsätet. Jag tar med mig att Finland stärker lärarutbildningen. Det är fascinerande med tanke på att lärarutbildningen har ett så fantastiskt gott rykte internationellt. Ändå lägger man tid och pengar på att förbättra den. Jag tar också med mig vikten av att utbildningspolitiken i större utsträckning utformas i samarbete med lärarna, säger Anna Ekström.

- Om vi skulle utveckla nya metoder för att operera benbrott så skulle vi aldrig drömma om att låta politikerna göra det. Det skulle vi låta läkarna göra. På samma sätt är det viktigt att lärarna får ett stort ansvar för metodutveckling och professionell utveckling.

Finland har hyllats som utbildningsland under konferensen. Skriver du under lovorden?

- Jag tycker att Finland är väldigt bra, men jag är också medveten om att det finns ett land som inte uppmärksammas lika mycket. Estland har minst lika fina skolresultat. Och Estland har i motsats till Finland inte tappat så mycket i de senaste Pisa-undersökningarna. Finland tappar, men från en komfortabel höjd.

När det gäller Pisa har Sverige haft det lite kämpigt. Hur ska ni få resultaten att stiga?

- I förra mätningen ökade kunskapsresultaten ordentligt inte bara i Pisa utan också i andra stora undersökningar. Vi har ett positivt trendbrott. Och vi är jättenyfikna på om det håller i sig i nästa Pisa-undersökning. Den svenska skolan har fortsatt väldigt stora utmaningar. Vi har till exempel en stor lärarbrist. Hade vi inte haft det hade jag varit mycket mer optimistisk.

Vilka är metoderna för att hålla kurvan på uppåtgående?

- En sak som jag är imponerad av i Finland är att man inte har ändrat så himla mycket. Man ska ändra när det behövs men i Sverige har vi genomfört väldigt många förändringar i skolan på kort tid. Det har varit för mycket helt enkelt. Det vi kan lära oss av Finland är att låta skolans folk sköta skolan i större utsträckning än vad de svenska politikerna har mäktat med.

Hur ska man råda bot på lärarbristen?

- Det finns inga genvägar. Man måste säkerställa att läraryrket är så attraktivt att människor vill vara lärare. Vi kan inte kommendera folk att bli lärare, man måste vilja vara det. Lönen är viktig men också arbetsmiljön.

- Skolan har blivit som en marknad där föräldrar och elever uppträder som kunder som har rätt att ställa krav på att få en vara levererad. I det läget kan lärarna handla i kläm. De utsätts för rätt mycket press ibland också av rektorer och skolhuvudmän. Lärarna borde känna samhällets stöd när de utför sitt arbete.

 

Läs också:

"Vi kom till Finland för att visa att det som sägs om den finska skolan är sant"

ISTP2019: "Suomi mainittu"