Det är Esbjörn Hägerstedt som är ny tf rektor för Karis-Billnäs gymnasium i Raseborg från och med terminsstarten i måndags.

Behovet av en ny tf rektor infann sig då försöket med en gemensam rektor för Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium avbröts på grund av det inte uppfattades om lyckat. Mikael Eriksson som fungerade som gemensam rektor för gymnasierna i Ekenäs och Karis är nu tjänstledig och fungerar som rektor för Kyrkslätts gymnasium. Tf rektor i fjol på hösten var Jan-Erik Till, som emellertid inte längre ställde sig till förfogande detta år.
Esbjörn Hägerstedt utsågs till tf rektor för Karis-Billnäs gymnasium fram till årsskiftet, meddelar Svenska Yle. Han är lärare i matematik och fysik.
Tf rektor för Ekenäs gymnasium är detta läsår Petra Blomqvist.