Yles aktualitetsprogram MOT rapporterade nyligen att rentav var tredje elev i de lägre klasserna i vissa grundskolor upplever sig bli mobbad regelbundet. Detta framgick av en undersökning som redaktionen utfört.
I en kommentar i programmet uttalade sig en rektor i en grundskola och nämnde att vissa elever enligt henne går ”slampigt” klädda. Hon förundrade sig också över elevers behov att betona exempelvis sin sexuella läggning och att de söker uppmärksamhet den vägen. Hennes kommentarer har väckt anstöt.

- Jag tycker det är rätt konstigt att redan 12-åringar meddelar att de är homosexuella eller något sådant. Till detta hör också ett märkvärdigt sätt att klä sig, vilket hos andra elever väcker anstöt, ilska och kanske rädsla. Då behandlar de den eleven därefter. Sedan upplevs det här som mobbning och utstötning, fast eleven på sätt och vis själv sökt den uppmärksamheten, sade rektorn.

Programmet och rektorns uttalande har fått föreningen Seta att reagera skarpt. I ett pressmeddelande uttalar sig generalsekreterare Kerttu Tarjamo och säger att det finns ett enormt behov av jämlikhetsarbete i skolorna.

- Problemet är inte en elev som är homosexuell, utan en skolvärld som inte respekterar mångfald, som inte främjar likvärdighet och som inte medvetandegör normer som leder till diskriminering.

Enligt undersökningen Hälsa i skolan (Institutet för hälsa och välfärd 2017) upplever regnbågsungdomar mobbning och trakasserier betydligt oftare än de unga som tillhör majoriteten.

- Det är mycket vanligare att ha erfarenheter av mobbning, hot och våld bland unga som är icke-hetero, än bland de heterosexuella unga. Skolorna borde förebygga och blanda sig i detta slag av beteende och inte upprätthålla normer och stereotypier som leder till det, konstaterar Kerttu Tarjamo.

Föreningen Seta arbetar för ett samhälle med mänskliga rättigheter och likabehandling oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Exempel på aktuella frågor där Seta är aktiv är transpersoners rättigheter till kroppslig integritet och självbestämmande och en trygg skola.