Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen är entusiastisk i sin kolumn i Opettaja nr 15/18. Rubriken är beskrivande: Budgetmanglingen sprider ljus.
Hon sprider rosor över regeringen och dess vilja att satsa på utbildningen. Detta är förstås inte oomtvistat. Hon vill få bukt med projektpolkan.

I kolumnen finns ett löfte, som säkerligen sprider en viss glädje i lärar- och speciellt skolledarkretsar i grundskolan. Såväl OAJ som FSL har förmedlat önskemål om att stoppa den splittrade finansieringen, så att olika projekt följer på varandra. Satsa hellre på grundfinansieringen, har lärarfacken önskat.
Nu lovar ministern att ”hankehumppa” (projektpolkan Lärarens övers.) nedtonas.
”Lindring utlovas för den projektpolka, som har belastat grundskolan. Utbildningsstyrelsen förbereder en ny modell, där bidrag som riktas till skolorna sammanställs så att bidrag kan ansökas en gång i början av året”, antecknar Grahn-Laasonen.