Gymnasiestuderandena är trötta, säger finska gymnasistförbundet SLL. Förbundet hänvisar till skolhälsoenkäter, som bl.a. utvisa att över en tredjedel av studerandena känner oro för sin välmåga.
- Det står klart att gymnasiestudierna är för betungande, säger Alvar Euro, ordförande för SLL.

SLL vill bl.a. minska stoffet i gymnasiekurserna. En annan viktig faktor är möjligheterna till tillräcklig vila. Majoriteten av studerandena vill att skolans arbete inleds tidigast kl. 9.
Alvar Euro säger sig inse att tidpunkten för inledandet och avslutandet av skoldagen är en komplicerad helhet, som bl.a. påverkas av schemaläggningen och skoltransporterna.
- Det bör under alla omständigheter finnas en beredskap att granska tidtabellerna och lyssna till studerandena, säger Euro.