Rektorerna dignar under en allt för stor arbetsbörda. Allt för mycket tid går till uppgifter som är sekundära i relation till den allra viktigaste uppgiften – det pedagogiska ledarskapet.

- Ledarskapet har en avgörande roll i reformer. Skolledarna behöver för tillfället särskilt mycket tid för det pedagogiska ledarskapet och förnyandet av innehållet i utbildningen, säger Antti Ikonen, ordförande för Finlands rektorer SURE-FIRE.

Han pekar på att den allmänbildande utbildningen är i inne i ett brytningsskede. Reformer följer på varandra och samhällets förväntningar är uppskruvade.
Rektorerna har hamnat i kläm. SURE-FIRE:s färska rektorsbarometer omtalar att rektorerna belastas av en massa olika uppgifter av administrativ karaktär, som ingen annan har ett intresse av att ta på sig.

- Skolledarna bör alltid ges tillräckligt med tid för det pedagogiska ledarskapet och ledningsansvaret för välmåendet och säkerheten i skolorna, säger Ikonen.
Han pekar på att ett gott ledarskap återspeglas i personalens välmående, vilket i sin tur påverkar elevernas och studerandenas välfärd och trivsel.
- Resultaten blir goda om denna kedja av välmående är i skick, säger Ikonen.