Svenska litteratursällskapet SLS delar för tredje gången ut pris till de abiturienter som fått högsta poäng i studentskrivningarna i modersmålet, historia och samhällslära.

- Studentpriset är en del av den satsning som SLS gör för skolorna. Med priset vill vi också främja intresset för universitetsstudier i svenska språket, historia och samhällsvetenskaper, säger forskningschef Christer Kuvaja vid SLS.

I år delas priset ut till tre studenter som utexamineras läsåret 2017−2018. Pristagarna får ett pris om 1 000 euro var och ett diplom.

Studentpriset i modersmålet tilldelas Klara Nybäck, Topeliusgymnasiet i Nykarleby, medan priset i historia går till Erik Holmberg, Gymnasiet Grankulla samskola.

Studentpriset i samhällslära tillfaller Elias Ketonen, Katedralskolan i Åbo.