I Norge har den kommunala sektorn nått en uppgörelse, som speciellt gynnar högutbildade arbetstagare. Kostnadseffekten för kommunsektorn uppgår till 2,8 procent, men Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) nådde för sina medlemmar en kostnadseffekt om 2,95 procent. Unio representerar bl.a. lärarfacket Utdanningsforbundet.

- En acceptabel lösning, trots att vi för all del siktade på en uppgörelse som börjar med en trea. Det är viktigt att prioritera arbetstagare med högre utbildning eftersom kommunsektorn står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och också hålla kvar högutbildad arbetskraft, säger Steffen Handal, ordförande för Utdanningsforbundet och tillika huvudförhandlare för Unio inom kommunsektorn.

Också arbetstider och arbetsbelastning har avhandlats i förhandlingarna.

- Vi har nått kompromisser som våra grupper kan leva med, säger Handal.

Det handlar om en treårig uppgörelse, där löneförhöjningarna har fastställts endast för år 2018. Uppgörelsen bygger på centralt fastställda förhöjningar. Inga lokala potter finns tillgängliga för år 2018.

Uppgörelsen trädde i kraft 1.5. 2018.