Maria Järf på kongressen 2014.

Ska FSL hålla kvar förbundskongressen som högsta beslutande organ? Bl.a. denna fråga har varit på tapeten, då förbundet ser över sin organisation.

 Idag har FSL två högsta beslutande organ, vilket är rätt sällsynt. Förbundskongressen samlas vart fjärde år och utövar den högsta makten bl.a. genom att välja förbundsfullmäktige. Fullmäktige utövar i sin tur den högsta makten mellan kongresserna. Styrelsen för FSL jobbar med en organisationsreform, som bl.a. berör kongressen och ordförandens mandatperioder. Förbundets ”ägare”, alltså de lokala lärarföreningarna, har getts möjlighet att uttala sig om styrelsens planer. Över två tredjedelar av föreningarna har valt att yttra sig. I de flesta svaren talas för att avveckla kongressen. Styrelsen, som sammanträder i Helsingfors den 17 mars, bekantar sig med föreningarnas yttranden och tar ställning till hur man går vidare i ärendet. Det är förbundskongressen år 2018 som tar ställning till eventuella stadgeändringar, som föreläggs av styrelsen.

C-E Rusk