OAJ öppnade spjället – kräver minst 3000 euro i grundlön

Ingångslönen för en lärare med högre högskoleexamen bör vara minst 3000 euro. Lönerna inom utbildningssektorn måste höjas för att bibehålla branschens attraktionskraft. Det säger Olli Luukkainen, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ inför läsårsstarten.

 Det är inte bara skolstarten som står inför dörren. Lärarnas kollektivavtal löper ut i slutet av mars 2020 vilket betyder att en avtalsrunda också är aktuell under hösten.

- Nu är det dags att tala om lärarnas löner, säger Luukkainen.

Luukkainen är oroad för att antalet sökande till de finskspråkiga lärarutbildningarna har minskat drastiskt.

- Utvecklingen tyder på att lönenivån, arbetsförhållandena och lärarnas karriärutveckling inte lockar de unga i lika hög grad som tidigare, säger Olli Luukkainen.

- För att bibehålla läraryrkets attraktionskraft kan vi inte låta löneklyftan mellan den privata och offentliga sektorn fortsätta att öka på det sätt som den gjort de senaste åren, säger Christer Holmlund, ordförande för Finlands svenska lärarförbund FSL.

 

Realistiskt mål?

Den samlade pressen framhöll att sett till procentsatser skulle en grundlön på 3000 vara en förhöjning på betydligt fler procent än vad man fått vänja sig vid under tidigare förhandlingsrundor. Olli Luukkainen konstaterade att man knappast når målet med en avtalsrunda och efterlyste därför ett långsiktigt löneprogram. Han ville inte heller stirra sig blind på de procentuella förhöjningarna, utan konstaterade att väsentligare är att se på den faktiska lönesumman.

- Målsättningen är realistisk. Annars hade jag inte föreslagit det, säger Olli Luukkainen.

För arbetsgivarsidan verkar tiden aldrig vara mogen för löneförhöjningar, konstaterar Luukkainen. När det är dåliga tider säger man sig inte ha råd. När ekonomin går bättre säger man att skattepengarna inte ännu syns i systemet. Och när det är högkonjunktur hävdar kommunerna att de inte dragit nytta av tillväxten.

Olli Luukkainen är ändå hoppfull.

- Löneförhöjningar ligger i luften.