Gun Oker-Blom till regeringsförhandlarna: ”Den svenska utbildningen ska utvecklas på jämlik grund”

Mera resurser för stödmaterial och kurser. Personal som jobbar med centrala frågor inom utbildningen på svenska. Flera utbildade skolpsykologer. Det behövs nämligen stödåtgärder för att garantera välbefinnandet bland svenska barn och unga. Gun Oker-Blom, direktör för den svenska enheten vid Utbildningsstyrelsen, listar några frågor som hon tycker att det skulle vara viktigt att ta fasta på i de pågående regeringsförhandlarna.

 - När man utvecklar lärmiljöer så borde allt som utvecklas på finska också finnas på svenska. Vi behöver resurser för att se till att den svenskspråkiga utbildningen och dess lärmiljöer utvecklas på jämlik grund, säger Oker-Blom.

Det Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) gjorde nyligen en utvärdering av undervisningen i finska i de finlandssvenska skolorna. Det utgör ett bra exempel på den finlandssvenska skolans särdrag och där det skulle behövas extra insatser,

- Det finns mycket vi borde göra för att stöda lärarna i finska. De behöver nya typer av verktyg, fortbildning, och material för att kunna bemöta mofi-eleverna som kommer från tvåspråkiga hem och de elever som kommer från svenska hem och inte kan finska. UBS har i samarbete med Åbo akademi startat ett projekt för att utveckla och stödja finskundervisningen.

 

En längre intervju med Gun Oker-Blom kan du läsa i tidningen Läraren nr 9 /2019.