”Det är på åttan det händer”

Det är ofta åttorna som det händer och sker kring. Det konstaterade OAJ:s ledande jurist Erkki Mustonen lite skämtsamt då han gav rektorerna på FSL:s rektorskurs en rejäl dos juridik. I övrigt var det rätt tunnsått med skämten och rektorerna hade lätt för att hålla sig för skratt. För när olyckan är framme vänds blicken mot rektorn. Det var juristens entydiga budskap.

- Eleven är på skolans ansvar under skoldagen. Ansvaret kan inte överföras på någon annan, sade Erkki Mustonen.

Då ansvarsfrågan blir en rättssak är det ofta övervakningen, eller rättare sagt en försummad övervakning, som man tvistar om i rätten. Och då vilar ansvaret tungt på skolans rektor. Den slutsatsen kan man dra utgående från rättsfall som Mustonen beskrev.

 

Olycka med cirkelsåg

Case. En elev i åk 8 skadade sin hand i en cirkelsåg. Eleven sågade på egen hand utan lov trots att hen var medveten om att det inte var tillåtet att såga utan att läraren var närvarande.

Åtal. I undervisningsutrymmet hade en avbrytare inte installerats så läraren kunde inte stänga av eltillförseln till maskinen. Rektorn hade inte heller meddelat regionförvaltningsverket om olyckan. Läraren åtalades för brott mot tjänsteplikt. Han hade försummat att se till att eleven inte kan starta sågen på egen hand.

Dom. Åtalen mot läraren förkastades. Men rektorns ansågs ändå skyldig till arbetarskyddsförseelse då hen inte tillräckligt snabbt meddelat till arbetarskyddsmyndigheterna om olyckan. Helsingfors hovrätt dömde rektorn till 10 dagsböter, sammanlagt 530 euro.

 

Astmaanfall i mögelskola

Case. En rektor gav läraren tillstånd att ta några lågstadieelever till hjälp för att rengöra och flytta möbler. Ingen skyddsutrustning användes och några elever drabbades av huvudvärk och illamående. En elev fick en kraftig astmaattack och tvingades tillbringa fyra dygn på sjukhus.

Åtal. Både läraren och rektorn åtalades för brott mot tjänsteplikt samt vållande av personskada.

Dom. Läraren dömdes till 15 dagsböter och rektorn till 30 dagsböter för brott mot tjänsteplikt. Åtalet för vållandet av skada, samt skadeståndskraven förkastades. Rätten motiverade domen med att man inte hade säkerställt att eleverna inte hade några medicinska orsaker till att de inte kunde vara med om att rengöra möblerna.

 

Olycka i pulkabacken

Case. Gymnastiklektion med åk 8. Klassen hade delats in i två grupper. Några elever åkte skridskor och några åkte pulka intill skridskobanan. Läraren förde ut skridskoåkarna på isen och lät pukaåkarna börja på egen hand. Läraren hade varnat för en gupp i slutet av backen. Då läraren kom till pulkabacken började hen märka ut en trygg rutt för eleverna att åka i backen. Samtidigt skadade en elev allvarligt ryggen i guppen. Eleven hade trots förbud åkt på knä i pulkan.

Åtal. Läraren åtalades för brott mot tjänsteplikt, då hen inte i tillräckligt hög grad varnat och övervakat eleverna. Rektorn, som ansvarar för att skolmiljön är trygg, åtalades för bristfällig handledning och för att riskfaktorer i backen inte hade avlägsnats.

Dom. Åtalet mot läraren förkastades. Hen hade gett tillräckliga anvisningar om hur man skall åka i backen och också övervakat eleverna. Rektorn dömdes dock till 20 dagsböter på sammanlagt 680 euro. En bidragande orsak till den fällande domen var att rätten ansåg att rektorn hade försummat att informera den nya gymnastikläraren om en olycka som hade skett i backen några år tidigare.

- Det var en ganska hård dom, konstaterar Erkki Mustonen.

Mustonen hade gärna sett att fallet prövats i hovrätten. Det skedde aldrig då rektorn inte var OAJ-medlem. Den som är fackansluten har en rättsskyddsförsäkring som täcker exempelvis rättegångskostnader. Försäkringen träder i kraft 6 månader efter att man anslutit sig till facket.

- Inte kan man ta en brandförsäkring efter att huset brunnit heller, säger Erkki Mustonen.

 

”Funderar man på allt som kan gå snett vågar man inte vara rektor”

 

Petra Blomqvist, tf rektor vid Ekenäs gymnasium

- Det är ett enormt ansvar som sätts på rektorerna. Vi ser fall där rektorer blivit åtalade även om de på inget sätt varit inblandade i själva händelsen. Börjar man riktigt fundera på vad allt som kan gå snett så vågar man knappast arbeta som rektor. För gymnasiets del tyckte jag ganska många saker är lite vaga i lagstiftningen, eftersom våra studerande är nästan vuxna eller blir myndiga och man kan förhoppningsvis anta att de skall kunna ta ansvar för sina handlingar på ett annat sätt än inom den grundläggande utbildningen.

 

Andreas Hollsten, rektor vid Karis svenska högstadium

- Det här var en reality check på hur viktigt det är att skolans utrustning är i skick och om den inte är det så skall den definitivt inte användas. Intressant men samtidigt oroväckande att rektorn allt som oftast är den som måste stå till svars. En öppen kommunikation är oftast en bra förebyggande lösning. Gör vi allt med en tanke på att det skall vara juridiskt hållbart så får vi en väldigt statisk och oflexibel skola.

 

Ann-Britt Bonns, rektor för Grundskolan Norsen, Helsingfors

- Man inte kan gå omkring och oroa sig. Man måste fatta beslut utgående från de uppgifter man har just då. Ibland snabba beslut som man i efterskott tänker att borde gjorts på något annat sätt. Det viktiga här är att inte bli nonchalant och gå omkring och tro att inget händer eller att allt fixar sig. Jag sover gott om nätterna men kommer nog att vara alert. Att tro att jag skulle kunna ha koll på allt och förutse allt som kan hända är inte möjligt. Det handlar ju också om att lita på sina medarbetare - att de har koll på sina uppgifter.

 

Esbjörn Hägerstedt, tf rektor vid Karis-Billnäs gymnasium

- Bilden av att rektorn ansvarar för skolan i sin helhet förstärktes. Hen bär det yttersta ansvaret. Utmaningen här är ju givetvis var man drar gränsen mellan delat ledarskap jämfört med att ha koll på detaljerna, inte bara helheten. Hur skall man exempelvis kunna veta vad som händer och sker på ”alla” gymnastiktimmar. Sedan känns det tryggt att höra till facket med tillgång till rättshjälp också som rektor.

 

Mona Enlund, rektor för högstadiet i Petalax

- Det gäller att ha stenkoll till en nivå som är omöjlig. Ungdomar är ungdomar och vad kan de inte råka ut för under en orientering, en förflyttning någonstans eller under en vanlig dag vid skolan? Man kan ändå inte bli hispig. Det gäller att följa sin magkänsla, göra sitt bästa utifrån rådande situation och se till att ansvarsförsäkringen är i skick.