ISTP2019: ”Suomi mainittu”

”Suomi mainittu”. Eller kanske snarare: ”Just as in Finland”. Så kunde man kanske sammanfatta det internationella toppmötet ISTP2019 14-15.3.2019. Finland lyftes nämligen ofta fram som ett föregångsland när det gäller skola och utbildning. ”Det är en ära att få tala efter Finland”, sade en delegat.

Finland, med undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och OAJ-basen Olli Luukkainen i spetsen, står som värd för ISTP2019 (International Summit on the Teaching Profession). Konferensen arrangeras av den globala lärarorganisationen EI (Education International) och OECD.

21 undervisningsministrar och lika många ordföranden för en lärarorganisation har bland annat diskuterat ledarskap och småbarnspedagogik. Totalt lockade evenemanget ca 280 deltagare från 27 olika länder.

ISTP är ett internationellt möte för de länder som toppar PISA-statistiken eller gjort märkbara framsteg inom utbildningssektorn. För fösta gången någonsin stod Finland som arrangör för evenemanget. Och lovorden för de finska värdarna och den finska skolan avlöste varandra.

I Finland når man toppresultat trots att man i förhållande till många andra länder inte sitter på skolbänken så många timmar. Produktiviteten är av världsklass. I Finland är närskolan den bästa skolan. Där några poänger som lyftes fram av Andreas Schliecher, som är utbildningsdirektör vid OECD.

Men inte är Finland bäst i klassen i alla kategorier. När det gäller småbarnspedagogiken kommer Schliecher med kritik. I ett nordiskt perspektiv deltar få finska 3-5 åringar i småbanspedagogisk verksamhet. Finland ligger på den punkten under OECD medeltalet.