”Mobbning är som ogräs – det dyker upp i trädgårdslandet också om vi inte vill ha det”

Det konstaterade Mikael Nylund, lärare vid Borgaregatans skola i Vasa, på det antimobbningsseminarium som arrangerades på Academill av Vasabladet och Centret för livslångt lärande CLL. Nylund medverkade i expertpanelen under seminariet. Men det var inte experterna som drog ner applåderna i den fullsatta salen. Det gjorde däremot den elevpanel som också medverkade.

- Att bekämpa mobbning är som att baka en tårta. Man kan inte hela tiden använda samma ingredienser, sade Frank Björkbacka från elevkåren vid Korsholms högstadium.

- Jag gillar din tårtliknelse, sade FSL:s ordförande Christer Holmlund. Det finns inte bara en modell för att bekämpa mobbning.

 

Expertpanelen var enig om att det behövs en mängd åtgärdsprogram. Vi måste ha ett smörgåsbord av olika modeller, som Pamela Granskog, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen, uttryckte det.

 

Föråldrade antimobbningsprogram

Många av de antimobbningsprogram som finns svarar kanske ändå inte på dagens utmaningar. Det fanns exempelvis en tid då lärarna avråddes att ta kontakt med hemmen då mobbningsfall uppdagades. Numera är rådet det motsatta – ta genast kontakt.

- Då jag utbildade mig till klasslärare för ca 30 år sedan fostrades vi i en anda att vi skulle klara oss själva, säger Micaela Romantschuk, verksamhetsledare vid Hem och skola. Men idag kan en lärare säga till föräldrarna att deras hjälp behövs för att eleverna skall må bra.

- Finland är ett föregångsland när det gäller antimobbningsprogram. Vi har skapat en kultur där vi tar itu med problemen. Vi är föregångare i ett världsperspektiv, konstaterade Kaj Björkqvist, professor i utvecklingspsykologi.

Ett antimobbningsprogram är ett bra stöd, menade Mikael Nylund. Men när det riktigt kommer till kritan är frågan om man når fram till ungdomarna eller inte, om man talar samma språk.

- Når du inte ungdomarna spelar det inte någon roll vad du har för plan, sade Nylund.

Han fick medhåll av elevpanelen.

- Kärnan i mobbningen är läraren, den som är utsatt och mobbaren, helt oberoende av vad som står i någon gymnasielag eller mobbningsplan, sade Hannes Ulfvens, som går på årskurs 9 i Vasa övningsskola, och möttes av applåder från publiken.

 

Skolan är ingen ö

Vem bär då ansvaret för att råda bot på mobbningen, frågade debattledaren Niklas Nyberg, till vardags redaktionell chef på Vasabladet.

- Mobbning i skolan är entydigt skolans ansvar, sade Micaela Romantschuk. Men skolan har allt för länge tvingats jobba ensam här.

- Ansvarsfrågan är knepig, menade Kaj Björkqvist. En stor del av mobbningen sker på sociala medier och chattar, inte i skolan.

- Skolan är inte en enskild ö. Den är en del av det samhälle som vi har byggt upp. Det är inte endast skolans ansvar, framhöll Pamela Granskog.

- Det behövs en hel by för att fostra ett barn, sade äldre konstapel Jan Holmbacka.

 

Vad borde göras?

Det finns ingen ”quick fix” när det gäller mobbning och inte heller någon patentlösning. Både på det mobbningsseminarium som arrangerades på Hanaholmens kulturcentrum tidigare i veckan och på Academill återkom ändå buffémodellen upprepade gånger. Dvs ett smörgåsbord av olika lösningsmodeller.

Nina Mäntylä, forskare vid Vaasan yliopisto, lyfte fram tre aspekter som har visat sig vara framgångsrika då man tar sig an mobbningsfall.

- Det hjälper om båda parternas föräldrar är på plats då man reder upp mobbningen. En utomstående person, till exempel en skolpolis, kan underlätta situationen och att möblera om i elevgrupper där det finns problem kan också ha en gynnsam effekt, menade Mäntylä.

 

Övervakande instans

Andra åtgärdsförslag som kastades fram var behovet av någon form av övervakande instans. Det var något som Christer Holmlund ifrågasatte.

- Vi har redan ett övervakande organ, nämligen Regionförvaltningsverket. Det kunde däremot få större befogenheter, sade Holmlund.

 

Mobilförbud?

Då en stor del av mobbningen sker på webben och i sociala medier väcktes också frågan om man borde gå Frankrikes, och eventuellt också Sveriges, väg och införa mobilförbud i skolorna. Det nickades instämmande i publiken, men förslaget sköts omedelbart ner av elevpanelen.

- Mobbningen uppstod inte i samband med mobilen. Den fanns redan på stenåldern.

 

Fakta - #ingenmobbning

  • Seminariet #ingenmobbning arrangerades av Vasabladet och Centret för livslångt lärande CLL den 13.2.2019.
  • Plats: Academill, Åbo Akademi i Vasa
  • I seminariet deltog en expertpanel och en elevpanel
  • Ca 200 personer fanns i publiken