De studerande är störst i FSL

Finlands svenska lärarstuderandes förening FSLF är med sina 462 medlemmar den största medlemsföreningen i FSL. Julia Liewendahl, ordförande för FSLF, säger att hemligheten bakom det stigande medlemsantalet är att föreningen syns och hörs.

- Vi är öppna och vågar prata med människor, säger Liewendahl. Vi arrangerar evenemang med teman som berör läraryrket. Det är gott och blandat. Det finns något som passar för envar.

 Helsingfors svenska lärarförening är näst störst med 444 medlemmar, knappt före Ålands lärarförening med sina 442 medlemmar.

 

Fusion mellan Vasa och Korsholm?

Det är dock möjligt att FSLF inom en snar framtid inte längre är den största medlemsföreningen. Om den omdiskuterade kommunfusionen mellan Vasa och Korsholm blir av aktualiseras också frågan om Vasa svenska lärarförening (359) och Korsholms svenska lärarförening (216) skall gå samman. Det skulle med klar marginal bli FSL:s största medlemsförening.

 

Ca 20 medlemmar i de minsta föreningarna

Svenska lärarföreningen i Uleåborg och Ålands gymnasielärare är de minsta i FSL. Båda föreningarna har 18 medlemmar. Kymmenedalens svenska lärarförening har 22 medlemmar.

FSL har totalt strax över 5000 medlemmar.