”Det här motiverar och stärker oss”

Gun Oker-Blom, direktör för den svenskspråkiga utbildningen vid Utbildningsstyrelsen, gläder sig över att Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen lyfter fram den svenska verksamhetens betydelse och bredare roll i den nya organisationen. I en intervju för tidningen Läraren lovar Heinonen att båda språken alltid skall vara integrerade i UBS processer från början.

- Vi som jobbar för den svenska utbildningen har fått ett förtroende som både motiverar och stärker oss i vårt arbete, säger Oker-Blom.

Har det tidigare brustit när det gäller att lyfta fram det svenska perspektivet?

- De brister som Olli-Pekka hänvisar till gäller olika typer av processer där man inte har planerat hur processerna ska förverkligas på svenska. Om man inte redan från början beaktar att styrdokument, digitala program, stödmaterial med mera ska förverkligas på landets båda nationalspråk, leder det till ineffektivitet och stora problem i slutändan. Och ja, inom olika typer av processer har det funnits brister. Emellanåt har det fungerat bättre, emellanåt sämre.

Vad kan den svenska utbildningssektorn ge den finska?

- Eftersom det alltid är betydligt mindre enheter som jobbar med svenskspråkig utbildning, gäller det för alla att utveckla kompetens i att samarbeta, se helheter, ha överblick, och föra kontinuerlig dialog med alla samarbetsparter. Att utveckla mångsidiga nätverk. På finlandssvenskt håll kan vi skapa strukturer som inspirerar utbildningssektorn i landet som helhet, säger Gun Oker-Blom. Våra möjligheter och traditioner att på svenskt håll utveckla utbildningen med det övriga Norden ser jag också som modell för hela landet.

 

Läs också:

Olli-Pekka Heinonen: "De svenska nätverken är ett föredöme för den finska verksamheten"