Vår organisation

Vem representerar dig i OAJ?

I förbundsfullmäktige avgörs alla viktiga frågor under kongressperioden. Fullmäktige samlas i regel till två möten per år, ett höstmöte och ett vårmöte.

I lärarförbundet är det medlemmarna som bestämmer vad som skall stå på programmet, vilka frågor vi arbetar för och vad din medlemsavgift används till. Vill du vara med och bestämma?

Medan FSL bevakar lärarnas intressen nationellt, är det lärarföreningarna som samlar regionens lärare och sköter den lokala verksamheten.

 

I styrelsen har ordförande samt åtta medlemmar säte.

 

På varje ort där en av FSL:s medlemsföreningar verkar finns en förtroendeman som övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden.

 

Förbundskongressen är vårt högsta beslutande organ. Kongressen samlas vart fjärde år; nästa kongress ordnar vi i Helsingfors den 6-7 juni 2018.

Gå till din lärarförening