Dagens kris är bara början. Bristen på legitimerade och behöriga lärare kommer att öka dramatiskt, visar tidskriften Skolvärldens granskning av Sveriges 158 523 legitimerade grund- och gymnasielärare.

Risken är stor att flera områden i Sverige om några år helt kommer att sakna behöriga lärare i centrala ämnen.

 

– Krisen har nu gått så långt att det inte längre går att utbilda fram så många lärare som behövs, säger Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslerämbetet UKÄ.

Skolvärlden, som ges ut av Lärarnas riksförbund LR, har kartlagt bland annat ålder, bostadsort och ämnesbehörighet hos samtliga 158 523 personer med en svensk grund- eller gymnasielärar-legitimation.

Enligt regeringens bedömning kan det om två år saknas 60 000 behöriga lärare i Sverige.

– Lärarbristen kommer att förvärras och det gäller i princip hela landet. Vi får helt enkelt ställa in oss på att många elever även i framtiden kommer att undervisas av obehöriga lärare, säger Fredrik Svensson på UKÄ.

Svensson säger att om man vill tillgodose det framtida lärarbehovet med hjälp av utbildning måste en fjärdedel av alla som går ut gymnasieskolan med grundläggande högskolebehörighet påbörja lärarstudier.

- Det är fullständigt orimligt. Så stor del av en årskull är varken lämpad eller intresserad av att bli lärare. Dessutom finns det någon slags gräns för hur många man kan få igenom en så pass lång akademisk utbildning med bibehållen kvalitet, säger utredaren Fredrik Svensson

Vad är lösningen?

– Det finns inte en enkel lösning. Till att börja med behöver man locka tillbaka så många som möjligt av de 40 000 lärare som inte längre är verksamma i skolan. Rektorer och andra skolledare behöver också fundera över hur skolan är organiserad och hur lärarna egentligen används, säger Svensson till Skolvärlden.