Programmet

Här presenterar vi programmet i det svenskspråkiga kvarteret Hörnan på Educamässan 2018. Temat är ”Vi höjer motivationen” och vi tror att du kan se den röda tråden i vårt programutbud. 

 

I rullmenyerna här nedan hittar du de föreläsningar och program som du kan ta del av på den stora scenen i Hörnan. Du hittar också tidtabellen för alla workshops som du kan delta i. Det finns två workshopsrum bredvid varandra, mitt i det svenskspråkiga kvarteret. 

 

Många av föreläsarna på plats både fredag och lördag, så du kan i lugn och ro besöka mässan den dag som passar dig bäst. Ta gärna en titt på OAJ:s programutbud också!

 

Fredag

Hörnans scen

Niilo Mäki Institutets ILS-projekt (InLärning och Stöd under åren 2015-2018) har som syfte att utveckla och undersöka kartläggnings- och interventionsmaterial för finlandssvenska skolor.


Inom området för uppmärksamhet och koncentration presenteras två frågeformulär som kan användas för att utvärdera barns färdigheter i skola och daghem, samt två interventionsprogram för att stöda barn med uppmärksamhetssvårigheter i daghem och skolor. Vi tar också en titt på vad vårt material kan säga om finlandssvenska barns koncentrationsförmåga och hur en smågruppsintervention fungerar i finlandssvenska skolor.


Och hur ser det ut med kartläggningsmaterialen för läs-, skriv- och benämningsförmåga för årskurserna 1, 2, 3 och 5? Fungerar de lika bra för svenskspråkiga och tvåspråkiga elever? I presentationen visas resultat för åk 1. 


Projektforskare Pia Vataja, Henrik Husberg och Susanna Slama, Niilo Mäki-institutet.

Vi vill lyfta fram ungas omvärldsoro och föra diskussion om hur vuxna i skolan kan stödja ungdomar då det händer saker som väcker oro i omvärlden. Välkommen med!

Paneldiskussion med kurator Nina Mikander, socialhandledare Pia Öhman, rektor Mikael Eriksson och krisarbetare Oscar Lehtinen i panelen. Med i panelen sitter också Katja Koverskoi, ung vuxen. 

Vi fortsätter med paneldiskussionens temaområden i en workshop  kl.12.00-13.00.

Ungdomsakademin, Krisjouren för unga, Folkhälsan och Barnavårdsföreningen

Allt fler unga har problem med att hantera sin vardagsekonomi. Betalningsstörningarna ökar bland unga, vilket dels är ett resultat av att pengarna och konsumtionen blivit osynligare i samhället. Många upplever det svårt att handskas med pengar, och känner ofta skuld för sina ekonomiska problem.

Pengar upplevs som ett abstrakt ämne som det är svårt att prata om. Hur skall vi bemöta de unga och vem bär ansvaret för ekonomifostran? Vid ett idealtillstånd byggs ekonomifostran på ett samarbete mellan hem och skola, där praktik kombineras med teori.

Syftet med föreläsningen är att uppmärksamma de ekonomiska problemen i Finland bland unga, samt hitta verktygen som skolan kan använda för att motivera unga att prata öppnare om pengar. Hur skall vi baka in ekonomifostran, som behövs för att vi skall klara oss i samhället, i de olika läroämnena? Och hur kan vi som vuxna förebilder motivera unga att prata pengar och bli ansvarsfulla konsumenter?


Mia-Maja Wägar
, ekonomirådgivare, Finlands Svenska Marthaförbund r.f. och Ungmartha r.f.

Metoden bygger på mikrolektioner om 8-10 minuter där varje lektionstillfälle kretsar kring en specifik person, plats eller händelse. Med Grej of the Day kan du arbeta ämnesövergripande vilket ökar elevernas allmänbildning och bidrar till lust att lära mer. Metoden är applicerbar på grundskolans samtliga stadier och kan enkelt kopplas till aktuella världshändelser eller till teman som eleverna arbetar med i olika skolämnen.

 

Grej of the Day uppmanar eleverna till att fortsätta undersöka och diskutera dagens grej även efter lektionens slut, vilket bidrar till att skapa kopplingar och befästa kunskaper.

 

Micke Hermansson, mellanstadielärare och föreläsare, Umeå.

FSL:s senaste medlemsenkät visar att de allra flesta lärare trivs med sitt jobb, hela 80 % rekommenderar läraryrket till andra. Många upplever däremot att jobbet kretsar kring allt för mycket omotiverade arbetsuppgifter. I en paneldiskussion frågar vi oss, hur kan vi ta vara på yrkeskårens engagemang och höja motivationen?

 

Vi sänder den här diskussionen LIVE på Facebook för er som inte kan besöka mässan just då. 

 

I panelen deltar friidrottsprofilen Mikaela Ingberg, rektorn Cecilia Hägglund-Nygård, läraren Minttu Myllynen och förbundsordförande Christer Holmlund. Jens Mattfolk, ombudsman på FSL, leder diskussionen.

Om att stöda det goda i elever och bygga resurser. 


Åse Fagerlund, neuropsykolog och forskare, Folkhälsans Förbund. Hon ansvarar för forskningsprojektet "Styrka, glädje och medkänsla"- att stärka hälsa hos barn genom positiva psykologiska insatser i skola och familj.

Inom den grundläggande utbildningen finns en strävan att uppmuntra elever till engagemang och diskussion om naturvetenskaper och att utveckla deras förmåga att göra medvetna val i vardagen. Många elever upplever att undervisningen i naturvetenskaper är svår och de är osäkra på vad man ska ha kunskapen till. På internationell nivå höjs röster för den naturvetenskapliga kunskapens betydelse för beslutsfattande, demokrati, vardagsliv och samhällsfrågor. Hur kan man i undervisningen av naturvetenskaper väcka och upprätthålla elevernas intresse och inspirera till nyfikenhet?

 

Utbildningsplanerare PeD Ann-Catherine Henriksson och ämneslärare Mia Skog diskuterar. Moderator: Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

 

I dagens samhälle ställs lärare inför många utmaningar i sin klass. Målsättningen med föreläsningen är att ge dig som lärare konkreta verktyg för att stöda elever och för att förbättra arbetsklimatet i klassrummet. Ett gott arbetsklimat och en trygg stämning i klassrummet höjer motivationen hos både lärare och elever. Föreläsningen fokuserar på vårt agerande i utmanande människorelationer och hur vi kan skapa en förändring i önskvärd riktning.

 

Nicklas Kurkio, sakkunnig inom barn- och familjearbete, Barnavårdsföreningen

Workshops

Rum 1

ViRum och matematiska ämnen

Kom och ta del av senaste nytt inom ViRum-organisationen och pröva på hur du kan arbeta digitalt med matematiska ämnen. Workshopen riktar sig i förstahand till lärare och rektorer i åk 7–9 och på andra stadiet. Ta med egen laptop!

Workshopledare är Marie Lindén-Slotte och Stefan Kula,ViRum.

Rum 2

Naturparkour

Parkour handlar om att förflytta sig från punkt A till punkt B på ett så snabbt, smidigt och effektivt sätt som möjligt. Grundfilosofin inom parkour är att se varje hinder som en möjlighet till utveckling. Naturparkour är precis som namnet antyder parkour ute i naturen. Naturparkour är en funktionell träning där man involverar många olika muskelgrupper. Funktionell träning handlar om att förbättra rörlighet, balans, styrka och koordination.

Naturparkour ingår även i Idrott i skolan och betyder att skolor kan beställa våra instruktörer att komma och dra ledd verksamhet för barnen. I den här workshopen får du en inblick i vad verksamheten går ut på och hur ni genom enkla medel kan uppmuntra barn till att utföra naturparkour på den egna skolgården. 

Finlands Svenska Idrott r.f.

Rum 1

Omvärldsoro bland unga – fördjupning av programmet i Hörnan

Krisjouren för unga, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Ungdomsakademin. 

 

Rum 2

Samarbeta med en teater som en del av den upplevelsebaserade undervisningen

Svenska Teaterns publikarbetare Noona Leppinen drar en verkstad för intresserade lärare.

          

Rum 1

Widgit online

Med Johan Palmèn från Folkhälsans Datatek får du praktiskt öva och lära känna programmet Widgit online. Stöd inlärning och kommunikation genom att skapa symboldokument, bildkort, scheman och arbetsblad i din webbläsare. Ta med dig vecko- eller månadsbrevet så du kan öva dig att skriva det med symbolstöd.

Johan Palmèn, Lärum    

Rum 2

Micke Hermansson signerar sin bok.

Rum 1

Minnovations Lab

Innovationsutmaningar med elevers gränslösa kreativitet. Genom olika projekt jobbar eleverna fram kreativa och innovativa lösningar genom design thinking. Under workshopen presenteras Minnovations Labs arbetsmetoder samt den webbplattfrom som lärare och elever jobbar utgående från.                   

Johanna Harju & Ida Kronholm, Kyrkostrand-Jungmans skola, Lärum           

Rum 2

RennoX är en kurs i stresshantering och återhämtning för unga som består av nio träffar. Kursen bygger på kamratstöd och vi använder oss av aktiverande övningar. RennoX-gruppen ger unga möjligheten att stanna upp för att fundera på viktiga och aktuella ämnen samt hur de agerar eller reagerar i olika situationer. Gruppen ger de unga möjligheten att lära känna och lyssna på sig själva.  Inom ramen för Folkhälsans projekt ”De e lugnt - stresshantering för unga” ordnas det RennoX-kamratstödsverksamhet för unga i åldern 16-20 år i hela Svenskfinland. RennoX-verksamheten på svenska har mottagits väl av både unga och professionella.


Nina Martin och Karin Kastén, projektledare, Folkhälsan      

Rum 1 ÄNDRING: Våning 2 i Mässcentret, rum 217 

Hur får vi eleverna med oss I tiden?

Kom och bekanta dig med I tiden 9 – ett nytt läromedel i samhällslära för elever och lärare i årskurs 9 (Bonäs, Strang). Vi går igenom innehållet och dess
koppling till den nya läroplanen. Deltagarna har möjlighet att bekanta sig med de elevaktiverande uppgifter som finns både i det tryckta läromedlet
och digitalt. Ta gärna med dig egen dator till tillfället för att få tillgång till det digitala materialet. Målgruppen är lärare i historia och samhällslära, åk 7–9. 

 

Workshopledaren Johanna Bonäs är FD och lektor i historia och samhällslära vid Vasa övningsskola, Åbo Akademi. Johanna skriver också läromedel för Shildts & Södertröms.


Shildts & Södertröms

Rum 2

Lugna Barn

Lugna Barn handlar om mindfulness, balans och avslappning för barn. En lugn form av gymnastik, som stärker barns kroppsmedvetenhet, rörlighet och kroppskontroll. De lugna övningarna förverkligas i en trygg och bekant miljö. 

I den här workshopen får du tips, idéer och inspiration till övningar som hjälper barn att slappna av och känna sig trygga.

Finlands Svenska Idrott r.f.   

Rum 1

MÅLgan –ett arbetsredskap för specialklasslärare som jobbar med elever inom verksamhetsområden


Målgan är ett arbetsredskap som finns ute på nätet och som är helt gratis att använda för alla som jobbar inom skolvärlden. Målgan är ett arbetsredskap för att underlätta uppgörandet av IP:n för elever som studerar enligt verksamhetsområden och materialet består både av textmaterial samt en bildbank. Målgan har sammanställts av specialklasslärare runt om i Svenskfinland.

Anne Ström, Ida Kronholm m.fl., Kyrkostrand-Jungmans skola (Lärum)                   

                                     

Rum 2

Vi i klassen

Behöver du tips på hur du kan öka trivseln i din förskolegrupp eller klass? Då är Vi i klassen något för dig! Genom praktiska övningar får du pröva på de övningar vi gör i klasserna med elever i förskolor och årskurs 1-6. Vi behandlar teman som sociala färdigheter, känslor, självkänsla, samarbete och respekt.     

Sakkunniga från Barnavårdsföreningen   

Rum 1

Kan man använda programmering som metod i alla ämnen? Kom med och testa på programmering i gymnastik och modersmål. För lärare i åk 1-9.

Skolresurs

 

Rum 2

Bland fejknyheter och sanningar – mediefostran och källkritik (avslutas kl. 17.30)

Svenska Yle Kunskap och Nyhetsskolan                

Under Educamässan 2018 utmanar alla 20 utställare dig att göra ett besök i just deras monter!

I varje monter samlar du på dig en bokstav. Bokstäverna passar in i ett korsord som till sist ger dig ett ord.

Du kan hämta ut ett eget korsord att fylla i från vilken som helst av utställarna.

I FSL:s monter delar vi ut pris till dig som löst korsordet och kan leverera rätt ord. Lycka till!

 

Lördag

Hörnans scen

At Once, in Helsinki är ett dansverk om mirakel och hopp med koreografi och text av Carl Knif och Kristofer Möller. Deltagarna i dansverkstaden utvecklar sitt eget rörelsespråk och uttryck. Verket är ett samarbete mellan Kuopio Dance Festival, Tanssiteatteri Raatikko och teater Viirus. Åttondeklassare får se föreställningen och delta i dansverkstaden inom projektet Konsttestarna som finansieras av Svenska kulturfonden och Suomen kulttuurirahasto.

 

Carl Knif, Jonna Aaltonen, Eero Vesterinen, Terhi Vaimala och Tom Rejström

Svenska kulturfonden

Om att stöda det goda i elever och bygga resurser.


Åse Fagerlund, neuropsykolog och forskare, Folkhälsans Förbund

 

Scouterna använder sig av ett mångsidigt paket av utbildningsmetoder i sin verksamhet. En populär form är utbildning ute eftersom verksamhet i naturen är en del av scoutmetoden.

 

Utbildning ute visar på hur man anpassar aktiviteter utomhus och hur man skapar förutsättningar för lyckad ute-pedagogik. Även längre ledarskaps-utbildningar samt administrativa möten kan lätt förverkligas utomhus med rätt planering.

 

Irene Raphanel, scoutledare och pedagog, Finlands Svenska Scouter r.f.

Sällan har unga läst så mycket som nu. Text och bild sköljer över dem i en outsinlig takt. Men hur fostrar vi barnen så att de tryggt kan navigera mellan fejkade och riktiga nyheter och lära sig att kritiskt förhålla sig till det medieflöde som omger dem? Vilken är skolans, mediehusens och familjernas roll?

 

Jens Berg, medieföretagare och f.d. chefredaktör på Hbl, och Joakim Bonns, rektor, diskuterar källkritik och kritisk läsning tillsammans med undervisningsrådet Pamela Granskog.

 

Metoden bygger på mikrolektioner om 8-10 minuter där varje lektionstillfälle kretsar kring en specifik person, plats eller händelse. Med Grej of the Day kan du arbeta ämnesövergripande vilket ökar elevernas allmänbildning och bidrar till lust att lära mer. Metoden är applicerbar på grundskolans samtliga stadier och kan enkelt kopplas till aktuella världshändelser eller till teman som eleverna arbetar med i olika skolämnen.

Grej of the Day uppmanar eleverna till att fortsätta undersöka och diskutera dagens grej även efter lektionens slut, vilket bidrar till att skapa kopplingar och befästa kunskaper.


Micke Hermansson, mellanstadielärare och föreläsare, Umeå

I vårt samhälle har det blivit allt viktigare att arbeta målmedvetet för att sprida demokratiska värderingar och tolerans, för att motverka spridningen av destruktiva radikala idéer. Hur kan du som lärare eller rektor arbeta med kritiskt tänkande och frågeställningar som kopplar till rasism och intolerans? Vilka redskap har vi för att öka elevers medvetenhet om historien och sin egen samtid då man möter uttryck för extremism, rasism och antisemitism? 

 

Karin Creutz, forskare , Helsingfors universitet och Maria Edel, överinspektör, Utbildningsstyrelsen. Moderator: Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen.

Det sägs att ingen människa föds framgångsrik. Vi bär alla på en eller flera talanger - sedan är det mängden motivation, passion och hårt arbete som avgör om vi lyckas eller inte. Hur mycket talang och hur mycket motivation ligger bakom Kjell Westös stora framgångar? Hur hittar Kjell motivationen till att fullfölja projekt? Fanns motivationen redan under skolgången eller kom den senare?

Mångfaldigt prisbelönta Kjell Westö, född år 1961 i Helsingfors, är en av Finlands främsta författare. Han är mest känd för sina episka romaner som utspelar sig i Helsingfors, men han har även skrivit noveller, poesi, essäer och kolumner.


Kjell Westö intervjuas av Inger Ruotanen, försäljningschef på S&S Litteratur. Efter intervjun signerar Kjell sin nya bok Den svavelgula himlen i S&S Läromedels monter.   

Niilo Mäki Institutets ILS-projekt (InLärning och Stöd under åren 2015-2018) har som syfte att utveckla och undersöka kartläggnings- och interventionsmaterial för finlandssvenska skolor.


Inom området för uppmärksamhet och koncentration presenteras två frågeformulär som kan användas för att utvärdera barns färdigheter i skola och daghem, samt två interventionsprogram för att stöda barn med uppmärksamhetssvårigheter i daghem och skolor. Vi tar också en titt på vad vårt material kan säga om finlandssvenska barns koncentrationsförmåga och hur en smågruppsintervention fungerar i finlandssvenska skolor.


Och hur ser det ut med kartläggningsmaterialen för läs-, skriv- och benämningsförmåga för årskurserna 1, 2, 3 och 5? Fungerar de lika bra för svenskspråkiga och tvåspråkiga elever? I presentationen visas resultat för åk 1. 


Projektforskare Ann-Katrine Risberg, Henrik Husberg och Susanna Slama, Niilo Mäki-institutet

Skolan möter bonden, bonden möter skolan.


Annika Öhberg, ungdomsombudsman, Mia Wikström, informatör, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. och Pia Smeds, forskare på Naturresursinstitutet (LUKE). 

Workshops

Rum 1

Friidrottssnurran

Inom ramen för Idrott i skolan erbjuder Finlands Svenska Idrott i samarbete med Skolidrottsförbundet det nya konceptet Friidrottsnurran. I Friidrottssnurran får eleverna kasta, hoppa, åla, krypa, springa och öva färdigheter som alla borde ha. Motorik och koordination tränas snabbt och effektivt med glimten i ögat.

I den här workshopen berättar vi mera om det nya konceptet samt delar med oss av olika övningar som man kan göra på t.ex. gymnastiken eller som rastverksamhet.

Finlands Svenska Idrott r.f.

Rum 2

Bland fejknyheter och sanningar – mediefostran och källkritik

Svenska Yle Kunskap och Nyhetsskolan

Rum 1

Mitt år – kalendern

Lärum presenterar och visar Mitt år – kalendern som med färger, symboler och bilder blir lättare att planera vardagen med. Kalendern är i A4-format med en
veckas dagar på ett uppslag.

Fredrika Nyqvist, Lärum               

Rum 2

Vi i klassen

Behöver du tips på hur du kan öka trivseln i din förskolegrupp eller klass? Då är Vi i klassen något för dig! Genom praktiska övningar får du pröva på de övningar vi gör i klasserna med elever i förskolor och årskurs 1-6. Vi behandlar teman som sociala färdigheter, känslor, självkänsla, samarbete och respekt.     

Sakkunniga från Barnavårdsföreningen  

      

Rum 1 ÄNDRING: Våning 2 i Mässcentret, rum 217 

Modersmålsinriktad finska i åk 2 – Vad? Hur? Varför?

Med nya läroplanen landade modersmålsinriktad finska (MoFi) ner i åk 2. Hur undervisar man MoFi i åk 2 så att inte allt det man tar upp i åk 3 stryker med? Vilken är nivån? Kan MoFi, liksom A-fi, vara berättelser, lekar och spel?

Med läromedelsförfattare Kirsi Martin får du diskutera innehållet i MoFi-undervisningen på åk 2 och stifta bekantskap med ett nytt läromedel som utkommer till skolstart 2018. Klass- och ämneslärare Kirsi Martin är en av författarna i ett nytt läromedel i finska för åk 2 (Martin,Tammi, Högväg). Hon är också en av författarna till serierna i finska Juttu luistaa och Loistava juttu! (Martin, Åstrand).

Schildts & Söderströms

Rum 2

ViRum för språk, musik och humaniora 

Kom och ta del av senaste nytt inom ViRum-organisationen och pröva på hur du kan arbeta digitalt inom språk, musik och humaniora. Workshopen riktar sig
i första hand till lärare och rektorer i åk 7–9 och på andra stadiet. Ta med egen laptop!

Marie Lindén-Slotte och Stefan Kula, ViRum

Rum 1

Minnovation Lab är en pedagogisk metod där man sammanför företagens innovationsutmaningar med elevers gränslösa kreativitet. Genom olika projekt jobbar eleverna fram kreativa och innovativa lösningar genom design thinking. Under workshopen presenteras Minnovations Labs arbetsmetoder samt den webbplattfrom som lärare och elever jobbar utgående från.                   

Johanna Harju & Ida Kronholm, Kyrkostrand-Jungmans skola (Lärum)                 

Rum 2

Lugna Barn

Lugna Barn handlar om mindfulness, balans och avslappning för barn. En lugn form av gymnastik, som stärker barns kroppsmedvetenhet, rörlighet och kroppskontroll. De lugna övningarna förverkligas i en trygg och bekant miljö. 

I den här workshopen får du tips, idéer och inspiration till övningar som hjälper barn att slappna av och känna sig trygga.

Finlands Svenska Idrott r.f.

Rum 1

Empati enligt Ellis elever – emotionell fostran i modersmålsserien Ordresan

I modersmålsserien Ordresan ligger läslust och emotionell fostran i fokus. I denna workshop funderar vi på hur vi via läseböckerna kan arbeta med frågor
kring vänskap och utanförskap, likheter och olikheter, egenskaper, egenheter och empati. Vi diskuterar och gör övningar. Ida-Lina Nyholm är PeM och jobbar som
läromedelsredaktör på Schildts & Söderströms. Klasslärare Lisette (Titti) Sundén är en av författarna till serien Ordresan (Af Hällström, Klingenberg, Sillman,
Sundén). Målgruppen är lärare i åk 1–3.

Schildts & Söderströms

Rum 2

Micke Hermansson signerar sin bok.              

Rum 2

Samarbeta med en teater som en del av den upplevelsebaserade undervisningen.

Svenska Teaterns publikarbetare Noona Leppinen drar en verkstad för intresserade lärare.