Förlikningsnämden gav medlingsbud för den offentliga sektorn 

Förlikningsnämnden gav ett förlikningsförslag för den pågående arbetstvisten inom kommunsektorn idag. Nämnden väntar svar av parterna före klockan 12 imorgon 11.5. Här presenterar vi medlingsbudets innehåll, inklusive det föreslagna löneprogrammet.

Förlikningsnämndens ordförande Elina Pylkkänen avslutade presskonferensen som presenterade medlingsbudets innehåll kring kvart före ett på tisdagen. Eftersom budets innehåll och arbetsmarknadskonflikten inom den kommunala sektorn är av ett allmänt intresse hade nämnden valt att presentera innehållet också offentligt redan innan de olika parterna i konflikten tagit ställning till budet.

Alla parter inklusive förhandlingsorganisationen FOSU ska ge sina svar på budet innan klockan 12 på onsdagen. Parterna är Kommunala arbetsgivarna KT, Sote rf som representerar vårdfacken Tehy och Super, JAU rf som förhandlar för fackförbunden JHL och Jyty samt FOSU som representerar bland annat lärarna.

Medlingsbudets bakgrund

Under presskonferensen gav nämnden en bakgrund till medlingsbudets innehåll som också summerade nämndens arbete. Här noterade man bland annat medianlöner inom den offentliga sektorn, Finlands ekonomiska situation och beräkningar på hur bruttonationalproduktens och tillväxtens utveckling ser ut för 2022–2024 samt hur till exempel inflationen och kriget i Ukraina påverkar den här helheten. Man noterade också inom vilka sektorer det finns brist på eller överutbud på arbetskraft. Brist på arbetskraft finns inom flera yrken inom den kommunala sektorn.

Nämnden har i sitt medlingsbud strävat efter att skapa en helhet som är rättvis och balanserad. Bland annat har man i medlingsbudet försökt beakta de lägsta lönerna i den offentliga sektorn. Samtidigt strävar man efter stabilitet genom att skapa långsiktighet inom den offentliga ekonomin samt att genom löneutvecklingsprogrammet höja både attraktionskraft och skapa incitament för att stanna i sitt yrke.

Med den långa avtalsperioden försöker man också skapa stabilitet då den större delen av vårdpersonalen flyttas från kommunerna till välfärdsområdena samt ge kommunerna bättre möjlighet att budgetera långsiktigt.

Avtalsperiodens förhöjningar

Medlingsbudet innehåller ett avtal på tre år och ett löneutvecklingsprogram på fem år. Avtalsperioden skulle alltså sträcka sig från 2022–2025. Löneutvecklingsprogrammet skulle pågå under åren 2023–2027.

2022: allmän förhöjning 2% eller minst 46€ 1.6.2022. 0,5% tilläggsförhöjning och 0,03% till familjeledighetsreformen 1.10.2022.

2023: allmän förhöjning enligt den allmänna linjen eller minst 1,9% 1.6.2023. Den allmänna linjen är kopplad till kemi-, bil- och transport- samt teknikindustrins avtal och blir ett medeltal av de nämnda branschernas avtal eller då minst 1,9%. Plus löneutvecklingsprogram.

2024: Samma som år 2023 (1.6.2024). Plus löneutvecklingsprogram.

Lönestrukturprogrammets innehåll

Ett femårigt lönestrukturprogram (2023–2027) med vars hjälp man lokalt kan reglera bland annat personalbrist och förnya lönesättningen (sammanlagt 5,1%). Förhöjningarna är större i början av avtalsperioden.

  • 2023: 1,2%
  • 2024: 1,0%
  • 2025: 0,8%
  • 2026: 0,8%
  • 2027: 1,2%

Förslaget innehåller enligt förlikningsnämndens presentation också att lönesystemet förnyas för att bli ett redskap för att belöna och att leda. Effektiviteten i verksamheten säkerställs genom att arbetsfördelningen görs noggrannare: varje anställd skulle utföra de uppgifter som motsvarar hens yrkesskicklighet.

Flera textförändringar med syfte att förbättra anställningsvillkoren, till exempel arbetstider.