Förhandlingsresultatet för universitet och övningsskolor godkänt trots OAJ:s motstånd

Förhandlingsorganisationen FOSU har godkänt förhandlingsresultatet för universitet och övningsskolor. OAJ skulle ha förkastat resultatet, men OAJ:s röstantal räckte inte till för att kullkasta de andra organisationernas enhälliga godkännande. Förhandlingsresultatet som FOSU godkände för universitet och övningsskolor motsvarar inte de mål som OAJ ställde. Läs mer i OAJ:s nyhet.