Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för FSL-medlemmar i kommunsektorn 4–10.4

Ett tredje förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet måndagen den 4 april och omfattar OAJ-medlemmar, och därmed också FSL-medlemmar.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU meddelade på måndagen om förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.   

Förbudet träder i kraft på måndag 4.4 klockan 0.01 och är i kraft fram till söndag 10.4 klockan 23.59. 

De av OAJ:s och FSL:s medlemmar som omfattas av förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte hör till de kommunala AKTA- och UKTA-avtalen, men förbudet gäller främst lärare inom småbarnspedagogik som är i arbetsavtalsförhållande.

OAJ försvarar lärarnas ställning och branschens dragningskraft med organisatoriska åtgärder. Med övertids- och skiftbytesförbudet försöker vi påskynda att avtalsförhandlingarna framskrider.

Klargörande frågor och svar om förbudet  

OAJ har sammanställt vanliga frågor och svar om förbud mot övertidsarbete och skiftbyte på oaj.fi.