Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för FSL-medlemmar i kommunsektorn 21.3–27.3

Ett andra förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet. Förbudet omfattar OAJ-medlemmar, och därmed också FSL-medlemmar.

Ett andra förbud mot övertidsarbete och skiftbyte börjar för OAJ- och FSL-medlemmar i kommunsektorn. Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte träder i kraft på måndag 21.3.2022 kl. 00.01 och är i kraft fram till söndag 27.3 kl. 23.59. 

Av OAJ:s medlemmar gäller förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte främst lärare inom småbarnspedagogik som är i arbetsavtalsförhållande. Tjänsteinnehavare kan enligt lagen inte delta i andra arbetskonflikter än strejk.

Ett förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet, förutom Åland.. FOSU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade, och JAU, Offentliga sektorns union, meddelade om förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte 14.3. Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ är FOSU:s största medlemsorganisation. 

OAJ försvarar lärarnas ställning och branschens dragningskraft med organisatoriska åtgärder. Med övertids- och skiftbytesförbudet försöker facket påskynda att avtalsförhandlingarna framskrider. Kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal gick ut 28.2 och nu försöker tvisten avgöras med hjälp av riksförlikningsmannen.