Förhandlingsfakta

Här uppdaterar vi kontinuerligt hur avtalsförhandlingarna våren 2022 framskrider.

För det allra senaste på avtalsfronten rekommenderar vi också: #avtal2022 #oajförhandlar #oajneuvottelee

Torsdag 31.3

Mycket har hänt! Senaste uppdateringen blev i brådskan opublicerad på grund av att inloggningen inte var aktuell längre, men nu ska vi gå igenom de senaste händelserna i kort format och dessutom få texten publicerad den här gången!

Sent på tisdag kväll gav riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala ett medlingsbud. Något som kan anses aningen ovanligt var att Fosu chefsförhandlare redan vid mottagandet av medlingsbudet meddelade att de "inte hade mandat" att godkänna förslaget. Men det säger ganska tydligt om hur man från Fosu-, OAJ- och lärarhåll såg på innehållet i medlingsbudet. Allmänna förhöjningarna i UKTA på år 1 var 0,93 %, 1 % för lärarna i småbarnspedagogik och hela 1% till lokal justeringspott. I värsta fall hade alltså en stor del av medlemmarna år 2022 endast varit garanterade en allmän förhöjning på 0,93%. År 2023 var motsvarande siffror allmän förhöjning 0,75%, småbarnspedagogiken alltså bilaga G i ukta 1% och en lokal justeringspott på 0,65% den 1.6.2023. 

Inget löneprogram. Det här är väl den mest självklara stötestenen. Strejkvarsel är givna på bred front och strejkviljan är allmänt taget hög och solidariteten stor bakom organisationen åtgärder. Det fanns inte på kartan att i nuläget presentera denna lösning som acceptabel för medlemmarna. Därmed igår klockan 18.00 gavs även de officiella svaren, nej tack till medlingsbudet.

I nuläget vet vi inte exakt när och hur förhandlingarna fortsätter. Ett visst behov av andningspaus kan vara väl behövt för alla parter efter många dagars medling och det med ett klent resultat där säkert åtminstone alla arbetstagarorganisationer säkert hade hoppats på mera. Att endast KT godkände lösningen talar ett tydligt språk. Det här paketet hade vi fått utan hot om strejk och andra åtgärder. Lösningen var allt för kt vänlig, med stora lokala potter och ont om förbättringar för lärarna. Den omtalade förlikningsnämnden kan nu bli aktuell, men ingen vet säkert, inget är ännu officiellt. Mera om förlikningsnämnden och dess uppgift inom kort.

Den saken framstår nu som helt klar, nästa vecka strejkar kommunalt anställda lärare och rektorer på bred front i Åbo, Jyväskylä, Uleåborg och Rovaniemi. Det är 38 år sedan sist. Dessutom kan det bli aktuellt att ytterligare öka trycket på förhandlingarna. OAJ:s webbnyhet gör gällande att nya strejkvarsel planeras. 

Måndag 21.3

Stort strejkvarsel för huvudstadsregionen.

Förhandlingsorganisationen FOSU meddelade på måndagen klockan 12.00 om att strejkvarsel har getts gällande huvustadsregionen. Om en avtalslösning inte nås, eller strejken flyttas fram så strejkar lärarna i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla från tisdagen den 19.4 till måndagen den 25.4. Strejkvarseln gäller alla medlemmar inom UKTA och AKTA avtalen. På det här sättet ökar man nu trycket på förhandlingarna inom den offentliga sektorn. Läs tidningen Lärarens nyhet här.

Eftersom strejkvåg 1 och 2 flyttades fram med hänvisning till studentskrivningarna så är det troligt att den här fjärde strejkvågen inte flyttas fram eftersom det inte finns studentskrivningar som grund för att flytta fram strejken. 

Förlikningen fortsätter under flera av dagarna den här veckan.

Torsdag 17.3

Igår kom besked från arbetsminister Haatainen att hon på begäran av Riksförlikningsman Piekkala flyttar fram de två strejker som FOSU varslat om i Jyväskylä och Rovaniemi, samt Kuopio och Tammerfors. Anledningen till att rätten att flytta strejkerna används är bland annat studentskrivningar. Det innebär att nya datum för strejken i Jyväskylä och Rovaniemi är 6-7.4 och för Kuopio och Tammerfors är det 12-13.4. Däremot berördes inte det tredje strejkvarslet av arbetsministerns beslut. Därmed är strejken i Åbo (och Uleåborg) fortfarande kvar på samma datum, nämligen 6-7.4.Det innebär att en lärarstrejk för två dagar i fyra stora städer är endast knappa tre veckor borta, om ett förhandlingsresultat inte uppnås. Den 6-7.4 är studentskrivningarna också förbi, varpå dessa strejker inte längre kan flyttas fram, åtminstone inte av den orsaken.

Förlikningen har fortsatt, mer eller mindre varje dag. Om innehållet har det inte berättats mycket utåt. Markku Jalonen twittrade på tisdagen att man gått igenom statistik om löneutveckling och på Sotes webbsida avslöjades att man fått ta del av finansministeriets siffror angeånde det ekonomiska läget.

Idag varslade vårdarförbuden Tehy och Super om en två veckor lång strejk som berör 40 000 vårdare i 13 olika sjukvårdsområden. En sak är helt klar i alla fall, och det är att fackförbuden med medlemmar inom den offentliga sektorn i år inte tvekar till att ta till strejkvapnet. Det ser ut att bli en turbulent vår.

Måndag 14.3

Idag har OAJ meddelat om en ny period med förbud mot övertid och skiftbyte. Perioden är den 21.3 till den 27.3. Av FSL:s medlemmar gäller förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte främst lärare inom småbarnspedagogik som är i arbetsavtalsförhållande. 

I fredags gavs också en andra varsel om strejk. Varseln gäller städerna Tammerfors och Kuopio och medlemmar som är anställda inom kommunen och arbetar med undervisning. Den två dagar långa strejken planeras att hållas den 29-30.3. Arbetsminister Tuula Haatainen har rätt att ta beslut om att flytta fram strejkerna med två veckor, och ytterligare en vecka då det gäller tjänstemän (som ju lärare och rektorer i grundläggande utbildning och gymnasium är). Ännu har inget officiellt hörts om huruvida arbetsministern kommer att använda den här rätten eller inte. Men möjligt är alltså att de strejkdatum som lärarfacket nu varslat om kan flyttas framåt. 

Klart är i alla fall att de kommunala förhandlingarna i år kommer att kantas av flertalet organisatoriska åtgärder och förlikningen tillsammans med Vuokko Piekkala kommer att vara svårlöst. Det är många problem på bordet som gäller både hela systemet med huvudavtal och huvudavtalsparterna, löneprogram och attraktionskraften inom den offentliga sektorn. Till exempel förhandlingsorganisationen Sote kallar inte sitt löneprogram för just det, utan programmet benämns räddningsprogram. Vilket vittnar om fackförbunden Tehys och Supers syn på attraktionen inom branschen utan kännbara löneförhöjningar. Igår skrev tidningen Helsingin Sanomat att förhandlingarna förr eller senare kommer att hamna på regeringens bord, och det är lätt att instämma i de funderingarna.  

Torsdag 10.3

Idag har OAJ:s fullmäktige samlats till ett extra ordinarie möte. Det är givetvis med anledning av förhandlingsläget. Även för OAJ är fullmäktige det högsta beslutande organet och fullmäktige ska ta beslut om vilka åtgärder som nu bör vidtas för att stöda förhandlingsläget.

Utöver detta så noterar vi förstås strejkvarseln från måndagen 7.3. Strejkvarseln som gavs till riksförlikningsmannen meddelade om strejk i städerna Jyväskylä och Rovaniemi under två dagar, den 23-24.4. Strejken gäller kommunalt anställda lärare inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning i bägge städerna och i staden Rovaniemi även lärare i gymnasiet. Oaj:s ordförande betonade att även i utmanande situationer bör byggandet av bättre Finland fortsätta och Luukkainen syftade förstås på kriget i Ukraina. Det kan inte vara så att det aldrig är lärarnas eller för den delen den offentliga sektorns tur då det kommer till förbättrande av löne- och avtalsvillkor, fortsatte Luukkainen.

Om ett förhandlingsresultat inte uppnås i tid och strejken blir ett faktum är det den första lärarstrejken i Finland sedan 1984. 

Onsdag 2.3

Förhandlingarna inom den kommunala sektorn avbrutna.

På måndagen kunde man via twitter och andra informationsflöden konstatera att förhandlingarna har avbrutits. KT skriver på sin webbsida att arbetstagarna inom kommunen har förtjänat sina löneförhöjningar men att kraven på löneförhöjningar utöver den så kallade linjen är mer än vad den offentliga sektorn och i förlängningen den finländska ekonomin kan klara av. Länk till KT:s nyhet om de avbrutna förhandlingarna här. Detta är alltså arbetsgivarens syn på orsaken till de nu avbrutna förhandlingarna. Ur arbetsgivarens synvinkel stavas alltså problemet pengar vilket väl är föga överraskande. Sedan tidigare känner vi till att lärarnas primära målsättning är ett flerårigt löneprogram medan Sote redan presenterat sitt eget förslag i siffror, ett femårigt program med 3,6% per år utöver allmänna förhöjningar. För tillfället har man inte kommit överens om nya datum då förhandlingarna fortsätter.

Även välfärdsområdena spökar gällande avtalssystemet som sådant. Som bekant har personal inom social- och hälsovård flyttats från kommunerna till välfärdsområden och det har målat om spelplanen och det verkar enligt KT:s nyhet som att tidigare gjorda överenskommelser ifrågasätts och detta skapar problem i förhandlingarna.  

Vidare kan man enbart spekulera om vilka problem det nu förändrade läget inom världspolitiken medför. Klart är i alla fall att krig för med sig ekonomisk osäkerhet och ekonomisk osäkerhet är inte bra för löneförhandlingar. I senaste rundan var det Coronapandemin som överraskade avtalsförhandlingarna inom den offentliga sektorn och nu kriget i Ukraina. Med det sagt är det viktigt att inte sopa den offentliga sektorns problem under mattan. Det är väl känt att det finns lärare som funderar på branschbyte och även inom andra områden inom den offentliga sektorn har pandemin ökat arbetsbördan. Offentliga sektorn är fortfarande i behov av lösningar som ökar attraktionskraften och belönar de anställda. Här länk till Maria Löfgrens blogg på FOSU:s sidor om hennes tankar om förhandlingarna just nu (på finska).

Ett första förhandlingsresultat presenterades under gårdagen och det gäller statens kollektivavtal. Detaljerna är ännu inte offentliga. Mera information om det här och funderingar kring hur statens avtal eventuellt kan påverka i de kommunala förhandlingarna så fort som förhandlingsresultatets innehåll är offentligt.   

 

Fredag 18.2

Here we go again!

Det börjar dra ihop sig till avtalsrunda igen och det betyder förstås att våra uppdateringar om förhandlingsläget åter aktiveras. Tillsammans med min kollega Pocke Wikström kommer vi på den här platsen att uppdatera er om vad som händer i avtalsförhandlingarna utgående från fakta men också ibland spekulera en del om vad som sker bakom stängda dörrar.

En hel del arbete har redan skett bakom kulisserna. Organisationsberedskapen har höjts, avtalen har sagts upp och storleken på strejkbidrag har slagits fast. Med detta signalerar OAJ, och FSL, att beredskap finns för att stöda förhandlingsmålsättningarna med eventuella organisatoriska åtgärder.

Förhandlingarna har startat och pågått under några veckor. För tillfället pågår förhandlingarna i olika grupper. Det finns den så kallade huvudgruppen som för tillfället fokuserar på det kommunala huvudavtalet och eventuella ändringar i detsamma, huvudgruppen möttes senast igår, torsdag. Parterna har också meddelat sina målsättningar inför förhandlingarna. I huvudgruppen ingår huvudavtalsparterna FOSU som är lärarnas förhandlingsorganisation, Sote med vårdfacken Tehy, Super och SPAL, JAU, som står för Julkisen Alan Unioni och är förhandlingsorganisationen för fackförbunden JHL och JYTY och så ingår förstås arbetsgivarna KT.

Utöver huvudgruppen finns också flera arbetsgrupper som förhandlar om mera specifikt innehåll i avtalen AKTA och UKTA.

Häng med här, för att ha koll på det senaste från förhandlingarna.

Jens Mattfolk