Ett stort tack till dig som besvarat vår enkät inför kommande avtalsförhandlingar

Syftet med enkäten var att ta våra medlemmar på pulsen gällande eventuella avtalsmålsättningar. Det vi önskade var att få se hur våra medlemmar skulle prioritera och välja om något av de alternativ som vi lyft fram skulle vara en förhandlingsmålsättning. Det vi i vår enkät ställde frågor om är avtalsfrågor som vi vet att diskuterats bland våra medlemmar. Om de sedan också är OAJ:s avtalsmålsättningar återstår att se. Genom de svar ni gett ger ni våra representanter i OAJ:s styrelse och inkomst- och lönepolitiska kommitté en fingervisning om hur FSL:are tänker om löner och arbetstid.