Vi formar framtider

Lärarnas uppgift är lika stor som framtiden. Lärarna skapar grunden för morgondagens värld och formar framtider för oss alla, för hela Finland och för hela världen. Generation för generation. Människa för människa.  

 

Våren 2021 satte vi kurs mot en högre lärarstatus i vårt land och jobbet fortsätter! Med kampanjen Vi formar framtider vill lärarfacket OAJ och vi inom FSL berätta om lärarjobbet och den viktiga agenda för framtiden, att dag för dag skapa ett bättre samhälle i mötet med barn och unga.

Lärarna ser vår potential. De uppmuntrar oss att våga och försöka. De ger oss redskap att förstå och ifrågasätta, att söka sanningen och tänka kritiskt. Lärandet är en oskiljaktig del av vad det innebär att vara människa.

 

Tillsammans ska vi påminna Finland om vårt värdefulla och krävande arbete

Nu är det läge att även påminna allmänheten om ert värdefulla arbete. Som en del av kampanjen Vi formar framtider har FSL och OAJ formulerat ett gemensamt budskap. I kampanjen som startar i slutet av februari 2022 lyfter vi synligt fram vårt budskap:

 

Kära Finland, vi lärare betyder mycket för många. Vi sporrar, fostrar och är trygga vuxna. Vi lär ut läsfärdighet, kamratskap och nyfikenhet, integralkalkyl och grunderna i svetsning, vi stöder elever och studerande att växa som människor. Vi utbildar sakkunniga och problemlösare inom alla branscher – löntagare, väljare och skattebetalare...

Läs och skriv under vårt gemensamma brev till Finland.

 

Tack lärare

Forskningen visar att man i Finland värderar lärarnas arbete högt. Men har vi tagit dem för givna för länge? Har vi visat uppskattning och tackat de som var vändpunkter i våra egna livshistorier? Idag är många lärare utmattade av sitt arbete, och mer än hälften av dem har övervägt ett karriärbyte under det senaste året.

Det är dags att agera och rätta till situationen. Uppskattning behövs särskilt från beslutsfattare och arbetsgivare, men vi utmanar också dig. Låt oss tillsammans visa hur mycket lärarnas arbete och yrkesskicklighet har bidragit till vad vi är idag!

Det är dags att säga #TackLärare! 

 

Engagerad

I Finlands daghem, skolor och läroanstalter arbetar över 100 000 lärare. Också cheferna, från daghemsföreståndare till rektorer, har i allmänhet en bakgrund som lärare. Vad tänker lärarna själva om sitt arbete? Vilka värderingar jobbar de för?

Peter Rönnberg, ämneslärare i åk 7-9

Som lärare känner jag ett starkt engagemang för en trivsam skolvardag. Det ska vara roligt och meningsfullt att både komma till skolan och vara i skolan. 

Lotta Bäck, speciallärare

Som lärare känner jag ett stort engagemang för en jämlik utbildning. Med det vill jag inte säga att alla elever ska få samma sak utan jag tycker det är viktigt att se varje individ, och ge varje elev just de utmaningar, kunskap och redskap de behöver för att de ska kunna leva ett bra liv.

Maritza Mosander, ämneslärare åk 7-9

Det som engagerar mig är absolut kontakten till eleverna. Jag tycker det bästa som finns är att se eleverna göra framsteg och se hur stolta de är över sina framsteg. 

→ På kampanjsidan kan du läsa 11 berättelser om engagemang och spana in annat intressant material, till exempel den kampanjvideo som kommer rulla i tv-kanalerna i april: https://www.oaj.fi/sv/kampanjer/vi-formar-framtider 

vi formar framtider kampanjsidan

 

Berätta stolt om ditt arbete #engagerad

Du som lärare kan vara med i kampanjen genom att till exempel uppdatera din profilbild på Facebook. Det gör du enklast med att söka fram ramen genom att skriva in "engagerad" här. Berätta gärna om vad du är engagerad för i ditt jobb och använd hashtaggen #engagerad. 

På Instagram uppmanar vi alla att ladda upp en selfie eller profilbild och välj ett svartvitt filter för bilden. Berätta i texten för dina följare vad du jobbar för. Till exempel så här: Som klasslärare jobbar jag för att alla ska respekteras. Det behövs i vår värld och det är viktigt att alla lär sig det redan som små.

#engagerad #sitoutunut 

Varför en statuskampanj?

Fsl2020 fridalonnroos 19

FSL:s förbundsordförande Inger Damlin skriver så här:

Kampanjen ”Vi formar framtider” bygger på en genuin önskan om att förbättra finländarnas förståelse och uppskattning för det jobb som vår medlemskår gör. Vi har i många år talat om att höja attraktionskraften för läraryrket och rektorsjobbet och det kan vi enbart göra om vi får hela samhället med oss. En kampanj som syns och hörs ute bland alla, inte bara branschfolk, är därför ett viktigt strategiskt beslut.

Lärarfacket OAJ, som FSL utgör en självständig del av, har gjort ett gediget jobb med att ta reda på vad medlemskåren anser vara viktigt att belysa för finländarna. Både glädjeämnen och svåra saker.

En högre lärarstatus skapar bättre förutsättningar för vårt kärnuppdrag, nämligen intressebevakning. En högre lärarstatus gynnar undervisningen och främjar medlemskårens förutsättningar att skapa en bättre framtid för alla.

Jag blev lärare en gång i tiderna för jag tror att vi genom skolan och bildningen kan forma framtiden, skapa ett bättre samhälle dag för dag. Jag hoppas att du som jobbar som lärare eller rektor på svenska i Finland sprider kampanjens budskap och ger den synlighet i Svenskfinland - för hela det finlandssvenska utbildningsfältet.

Att få följa barn och ungdomar en bit på vägen spelar roll. Det du gör lägger spår i framtiden. Det är du och jag, det är vi lärare som formar framtiden. Sådant är vårt yrke.

Varje gång jag pratar om det goda i lärarskapet känner jag mig stolt. Tänk att just jag har valt ett yrke som är samhällets ryggrad.

Läs också:  Över 90 procent av finländarna uppskattar lärarna mycket eller väldigt mycket