Söktrycket till de finlandssvenska klasslärarutbildningarna är stort. När vårens ansökningstid gick ut (3.4.2019) stod det klart att den svenska klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet har lockat 200 sökande. Det är en ökning med 4,7% jämfört med 2018. 40 studerande antas till utbildningen.

- Kunskapen om den svenska klasslärarutbildningen i Helsingfors har börjat sprida sig. Det börjar finnas kunskap om utbildningen också i gymnasier och bland studiehandledare. Siffran vittnar också om att lärarutbildningen fortsättningsvis åtnjuter uppskattning i vårt samhälle och att läraryrket är ett attraktivt yrke för många, säger Erika Löfström, som ansvarar för den svenska klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet.

Också Åbo Akademis klasslärarutbildning är populär. Utbildningen lockade 239 sökande vilket är en ökning med 6% jämfört med 2018. Adderar man ytterligare de 61 ansökningarna till att bli språkbadsklasslärare vid ÅA till detta landar vi på totalt 300 sökande år 2019. 70 studerande antas. Ca 15 platser är öronmärkta för språkbadsklasslärare.

Ser man till både HU och ÅA lockade de båda universiteten totalt 500 ansökningar.

- Det är rekord, säger Fritjof Sahlström, professor i pedagogik och dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Så här många sökande har det inte varit under den tid som det fanns en svenskspråkig klasslärarutbildning och inte heller under den tid som det funnits två.

- Siffrorna visar tydligt att det finns ett starkt intresse bland de unga att bli klasslärare. Det tycker jag att är väldigt glädjande.

Varför lockar utbildningen?

- Det är en tydlig professionsutbildning. Yrket upplevt som intressant, roligt och spännande. Det har ett anseende i samhället som känns attraktivt när man är i 18-års åldern och funderar vad man ska ta sig till i livet. Det är inte krångligare än så, säger Sahlström.

Svalare intresse på finskt håll – ändå extremt populär utbildning

En intressant detalj i sammanhanget är att intresset för den finska klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet har svalnat en aning. I år hade man 1127 ansökningar jämför med 1366 år 2018. En minskning på 17,5%. Det är en trend fortgått i några år. Samtidigt är det skäl att påminna att det rör som om 120 studieplatser, vilket gör att söktrycket fortfarande är enormt.

- Där har man väldigt många sökande i förhållande till platserna. Det är fortfarande en väldigt attraktiv utbildning, säger Fritjof Sahlström.

 

Läs också:

Åbo Akademi: ”Ämnesmässigt kunniga lärare är vår juttu”

Helsingfors universitet: ” Klasslärarutbildningen är här för att stanna”

Ledaren: "Slå vakt om attraktionskraften"