Många lärare vill införa sifferbetyg tidigare. Det framgår av en enkät som Yle låtit göra bland Undervisningssektors fackorganisation OAJ och Finlands rektorer rf. Över hälften av de som svarade vill övergå till sifferbetyg tidigare än vad man gör nu.

- Sifferbetyg är en lättbegriplig feedback på vad eleven kan. Det är inte till elevens fördel att inte ha en realistisk bild över sitt kunnande, säger en rektor som deltagit i enkäten.

Undersökningen gjordes i november-december 2018 och i den deltog 427 lärare och 180 rektorer.

Senast i årskurs åtta bör skolorna ge sifferbetyg, men för övrigt har kommunerna fria händer att besluta när sifferbetyg skall införas. Trenden är dock att sifferbetygen kommer in i ett allt senare skede.