Klimatåtgärder, nu, nu, nu! Ropen skallar på riksdagshusets trappa då ett hundratal ungdomar samlas till klimatdemonstration. En av de som håller i taktpinnen är Catharina Korkman från Gymnasiet Grankulla samskola.

- Jag tror att mina lärare tycker att det här är jättebra. Jag såg just en bild av dem då de satt i lärarrummet och tittade live på det här, säger Catharina Korkman, De vill ju inte stöda att vi strejkar men de tycker att det är bra att vi tar ställning. Det här är det bästa man kan göra!

Det var i Grankulla som initiativet till skolstrejken föddes. Gymnasieeleverna lät sig inspireras av den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg, som har skolstrejkat på fredagar till förmån för klimatet.

- Jag tror att den här strejken kommer att påverka jättemycket. Den kommer att puscha politikerna. Det här sätter press på dem, säger Korkman.

Ett tjugotal riksdagsledamöter hade kommit ut ur granitborgen för att möta eleverna.

- Jag är biologilärare men måste ändå säga att det är härligt att ni har rymt, säger Hanna Halmeenpää (De Gröna).

 

- Jag gör allt för att göra er röst hörd i riksdagshuset, säger Silvia Modig (V) till eleverna.

- Det finns ett engagemang. De här eleverna bryr sig om miljön. De är beredda att vara borta från skolan för klimatets skull. Vi politiker behöver sådana här påminnelser, säger Anders Adlercreutz (SFP).

Vad hoppas du att politikerna skall göra?

- Jag hoppas att alla politiker skall förstå att det handlar om vår framtid, säger Catharina Korkman.

Elevernas koncentrationsförmåga har klart försämrats under de fem senaste åren. Det anser mer än åtta av tio lärare i en undersökning som Yle låtit göra i samarbete med lärarfacket OAJ.

Lärarna lyfter fram det faktum att eleverna ständigt är uppkopplade som en orsak till den försämrade koncentrationsförmågan. Smarttelefonen stimulerar oavbrutet.

Lärarna betonade också att stora undervisningsgrupper kan vara en delorsak till den sviktande koncentrationsförmågan.

Över 400 lärare i grundskolan deltog i undersökningen.