Återigen har en sommar gått och ett nytt läsår har inletts. Ett läsår med nya utmaningar att se fram emot, ett läsår där du ges möjlighet att utöva det yrke du valt. Ett yrke som spelar en roll för mångas framtid. Allt börjar med en bra lärare!

 

Ur ett rent fackligt perspektiv kommer det nya läsåret att fokusera på de kommande löneförhandlingarna. Arbetet med detta har redan inletts och kommer att öka i intensitet tills vi har fått ett nytt avtal.

En framgångsrik förhandlingsrunda kräver enighet bland medlemmarna och en solidaritet där vi är beredda att enade stå upp och kämpa för de krav vi ställer inför förhandlingarna. Vi behöver en stabil och stark grund för våra förhandlare att stå på för att nå så goda resultat som möjligt. Ja, vi behöver ett målinriktat arbete för att höja attraktionskraften inom läraryrket och förbättra måendet bland lärare.

Vi har ställt ribban högt med tanke på våra grundlöner. Ett krav på att ingångslöner på 3000 euro borde ses som en självklarhet med tanke på den utbildningsnivå våra lärare har. Vi måste våga säga saker högt dels för att bibehålla läraryrkets attraktionskraft, dels för att visa allmänheten att vi är missnöjda med nuvarande lönenivå.

Vi har också sagt att vi behöver ett löneprogram i likhet med det vi hade i början av 2000-talet. Grunden för programmet var att den privata sektorn via löneförhöjningar utanför de avtalade fått en bättre löneutveckling jämfört med den offentliga sektorn. Nu är vi i samma situation igen. I synnerhet den offentliga sektorns kvinnodominerade yrken har igen blivit akterseglade i löneutvecklingen.

Då vi diskuterar avtalsfrågor kan vi inte glömma de frågor som berör ork i arbetet, vilka naturligtvis kommer att lyftas fram såväl under arbetet med förhandlingsmålen som under förhandlingarna. Att nå resultat här borde vara självklart. Arbetsgivarparten borde inse att en frisk personal som orkar utföra sitt arbete är kostnadseffektiv och en resurs som ger kvalitativt gott arbetsresultat.
Här kommer vi även inom FSL att målmedvetet satsa på att föra fram saker som kan minska arbetsbelastningen och öka trivseln i arbetet för våra medlemmar. Vi kommer att dela upp läsåret i olika temaområden där vi för fram olika saker under olika tidsperioder, men mera om det senare.

Ett läsår med en sund självreglering borde vara en målsättning. En målsättning att prioritera rätt, prioritera bort och fokusera på det som hör till uppdraget, så att det även blir balans mellan arbete och fritid, mellan måsten och vald sysselsättning. För att orka och för att kunna leverera är det viktigt att ha eller göra saker som gör att tankarna kopplas bort från arbetet ibland.

Jag önskar er alla ett gott nytt arbetsår!