”Vi är framtiden”, skriver Julia Liewendahl, ordförande för Finlands svenska lärarstuderandes förening i detta nummer av tidningen Läraren. En stor del av materialet i tidningen står FSLF för. Det är en mångårig tradition att en gång per år öppna Lärarens spalter för de studerande.
På redaktionen tror vi att det finns ett intresse bland våra läsare att få en inblick i hur vardagen ser ut för de som studerar till lärare. Vilka frågor engagerar? Vad formar de blivande lärarna, de blivande kollegerna?

Det finns också andra skäl att ge de studerande utrymme. För, precis som Julia uttrycker det, de studerande är fackförbundets framtid. FSLF skall ha en eloge för det goda arbete som man har gjort. FSLF har utvecklats till FSL:s största medlemsförening. FSL skall i sin tur ha ett erkännande för att man betraktar de studerande som fullvärdiga medlemmar.

FSLF:s medlemsantal berättigar till tre ordinarie platser i FSL:s fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande organ. Tidigare hade de studerande så kallad observatörsstatus, med närvaro- och yttranderätt. Men i och med den stadgeändring som klubbades igenom vid kongressen 2018 är de studerande fullfjädrade fullmäktigemedlemmar. FSLF är därmed med rätta en reell maktfaktor inom lärarförbundet.
Signalen är entydig. De studerande tas på allvar inom FSL, och deras röst har betydelse. I synnerhet när det gäller frågor som berör till exempel lärarutbildningen är de studerandes input värdefull. I detta sammanhang har också FSLF visat framfötterna och påtalat bristerna i att läsa sig till så kallad dubbel behörighet vid Åbo Akademi. Rimligt är att framtidens lärare är med om att forma framtidens lärarförbund. Också i de övriga nordiska länderna har studerandeorganisationerna gjort sig kända som alerta samhällspåverkare.

Vilket inflytande de studerande har inom FSL är långt upp till dem själva. Vilka frågor vill FSLF driva i fullmäktige? Hur hårt är de beredda att driva för dem viktiga fackliga frågor? Inflytande har de studerande erbjudits, frågan är hur de förvaltar det.
Rent matematiskt är inflytande i FSL:s fullmäktige kopplat till medlemsantal. Här har de studerande ett slagläge som ingen annan förening har. I och med den nya svenska klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet inleder årligen 40 nya studerande sina lärarstudier. Om FSLF lyckas fånga upp dem kommer medlemsantalet att skjuta i höjden.

Sett ur ett FSL-perspektiv är det inte oväsentligt. De som är studerandemedlemmar i FSL kommer med stor sannolikhet att förbli medlemmar i förbundet när de tar steget ut i arbetslivet.