För ett par år sedan läste jag om Team Rynkeby – God Morgon – ett välgörenhetsprojekt där syftet är att samla pengar för barn som drabbats av cancer. Tanken om att ansöka om att få komma med i ett lag började gro, men att sedan gå från tanke till handling krävde aktivitet och en stark vilja att få komma med, vilket jag även lyckades med.
Om man vill uppnå förändring måste man ha ett tydligt mål, en klar vision och en uttalade strategi.

OAJ:s ordförande Olli Luukkainens anförande under OAJ:s vårfullmäktige fick mig tänka till då han visade en löneutvecklingstabell, en tabell som beskrev lärarnas löneutveckling i förhållande till den privata sektorn. Ur siffrorna var det lätt att se att den kommunala sektorn år efter år inte hängt med i löneutvecklingen. Ibland var skillnaderna större, ibland mindre men trenden var klar: vi hänger inte med.

Vill vi ha det så? Vill vi uppnå en förändring måste vi också ha en tydliga förhandlingsmål som bottnar i fältets verkliga behov och grundas på en förankrad målsättning på individnivå. En förankring som bygger på att vi vill bryta den trend som gällt under en lång tid.

Att uppnå goda resultat vid förhandlingar är ett drömscenario som vi ska eftersträva. Därför behöver vi senast nu starta förberedelserna för följande förhandlingsrunda. Vill vi på riktigt uppnå någonting måste vi vara beredda på att vidta åtgärder, eventuellt också kraftiga åtgärder.För att lyckas med detta måste vi måste få varje medlem att förstå vikten av att vi står upp för varandra för att uppnå förändring. Att vi är trötta på att alltid få stå bredvid och se på när de andra har en bättre löneutveckling än vi.

En annan fråga som vi också borde lyfta till diskussion är konkurrenskraftsavtalet. Viljan att få ett slut på det finns säkert, men här föds också frågan om hur mycket energi vi ska lägga på att förhandla bort det och till vilket pris – i synnerhet om det finns branscher som avtalar om att slopa den förlängda arbetstiden.

Nu är det dags att ställa oss frågan - är vi villiga kämpa för att göra något åt läget? Är vi beredda på vad det kan innebära?  Facket är vi och med vårt enade stöd kan vi ge våra förhandlare de verktyg som behövs för att lyckas i de kommande förhandlingarna.

Jag är beredd att kämpa – är du?