Det nationella centret för utbildningsutvärdering Karvi släppte förra veckan en rapport om bedömningen i grundskolan och gymnasiet. Att en så pass omfattande rapport inte har översatts till svenska, att man inte ens har bemödat sig göra en sammanfattning av rapporten gör mig oerhört bekymrad.

 Det positiva med rapporten att vi äntligen får en diskussion kring bedömningen och hur den tolkats i de nu gällande läroplansgrunderna. Det är inte bara Karvi utan även Utbildningsstyrelsen som fått upp ögonen för att bedömningen inte fungerar och att kapitel sex i läroplansgrunderna för grundläggande utbildning inte lett till en jämlikhet elever emellan.

Då läroplansgrunderna utarbetades senast hade jag möjlighet att representera förbundet i styrgruppen. I styrelsen fördes diskussioner kring kapitlet, vi samarbetade också med bland annat OAJ. Det var viktigt att kapitlet skulle vara tillräckligt tydligt och inte avvika från tidigare läroplaner eller orsaka extra arbete för lärarna. Något gick ändå fel på vägen, eftersom vi nu får ta del av rapporter om att allt inte fungerar i praktiken och att bedömningen har lett till en hel del extra arbete för den stora majoriteten av lärare.

Utbildningsstyrelsen har redan hösten 2018 inlett arbetet med att förtydliga kriterierna för slutbedömningen och för att granska hela bedömningskapitlet genom att tillsätta en styrgrupp. Också i den här styrgruppen har FSL en representant och en möjlighet att påverka arbetet med bedömningsgrunderna. Nu gäller det att vara alert och lyhörd för medlemmarnas åsikter. Det gäller också att skynda långsamt för att få till en tydligare bedömning.
Bedömningen får inte ge extra arbete eller bli ett arbetsmoment som får en större betydelse än själva undervisningen. Den ska ge elever och studerande en realistisk bild av det som bedöms samt ge eleven feedback kring hur hen kan komma framåt i sitt lärande.

Då det gäller jämlikhet kan vi inte ge kommunerna alltför lösa ramar för bedömningen. Vi behöver konkreta, tydliga och begränsande kriterier för bedömningen. Kriterier som stöder lärare i det utmanande arbetet med bedömningen.

Avslutningsvis några ord om valet. Valresultatet lovar gott för framtidens utbildning i landet. Det som gläder är att de partier som gått mest framåt är de partier som lovat stå upp för utbildningen. Det här ger stora förhoppningar för landets utbildning under de kommande fyra åren. Må varje parti hålla sitt utbildningslöfte ända fram.