Undersökningar har visat att lärarnas ork tryter och att arbetsbelastningen tär på alltför många pedagogers arbetsförmåga. Det är ett allvarligt problem som har konsekvenser för många, inte minst för lärarna själva och deras välmående.

 

Då arbetsbördan känns övermäktig är det viktigt att läraren själv greppar taktpinnen och ser över sin arbetsbild. Alla faktorer kan du som enskild lärare inte påverka, men det finns faktiskt saker som går att korrigera.

Varje lärare är herre över sin egen arbetsbild och har orsak att regelbundet ställa sig frågan:
När ska jag vara tillgänglig? Gränsen mellan arbete och fritid flyter lätt ihop i vår digitaliserade värld. Då det piper till i fickan och det är Wilma som vill ha din uppmärksamhet, är du snabbare än kvickt tillbaka på jobb igen. Varje lärare behöver fritid och det finns ingenting som säger att du är en bättre pedagog om du ständigt är tillgänglig. Du och enbart du kan reglera din tid – ta vara på den möjligheten.

Hur mycket ska jag jobba, var tar jobbet slut? Är du en engagerad lärare så kan arbetsmängden lätt kantra över. Du har alla möjligheter att ändra den situationen, men det krävs att du först själv inser att du inte kan fortsätta i samma tempo som tidigare. Den insikten i kombination med ett medvetet val ligger som grund för ett balanserat förhållande mellan lärararbetet och fritiden. Det krävs en strukturerad handlingsplan och en ärlig vilja att åstadkomma förändring. Jag vågar till och med påstå att den lärare som kan balansera arbete och fritid också har bättre förutsättningar att leverera kvalitativt god undervisning, trots att samvetet tidigare aldrig sett prestationerna som tillräckliga.

Vilken nytta har jag av att själv ständigt sucka över min arbetsbörda? Medierna och inte minst facket har lyft upp den ökade arbetsbelastningen under den senaste tiden. Det är bra, till och med nödvändigt för att vi ska åstadkomma förändringar rent strukturellt och resursmässigt. Men låter jag mig själv dras med i destruktiva diskussioner om hur överbelastade lärarna är så riskerar jag samtidigt göra lärarjobbet tyngre än vad det verkligen är. Istället för att enbart fundera på hur tungt det är kan jag själv försöka hitta lösningar för en fungerande lärarvardag i skolan både för mig och för mina kolleger.

Varje lärare har som ambition att göra ett bra jobb. Detta förutsätter att läraren orkar vara fokuserad och passionerad i sitt uppdrag. Som lärare kan du inte påverka varje belastningsfaktor, men identifierar du de påverkningsbara faktorerna så lovar jag att det i din vardag finns mera ork och utrymme att andas.