Tidningen Läraren har en anrik historia. Den äldsta föregångaren började utkomma redan år 1894. Det gör Läraren till en av de äldsta facktidskrifterna i vårt land. Det är givetvis ett arv som skall behandlas varsamt. I 125 år har lärarna i Svenskfinland haft av en facktidning som fokuserat på utbildningsfrågor. Knappast någon annan yrkesgrupp betjänas så väl på svenska som lärarna. Och det skall vi fortsätta med.

 

Den fackliga intressebevakningen är kärnuppdraget för Finlands svenska lärarförbund. Då är det givet att också Läraren lägger fokus på dessa frågor. Men FSL är mer än ett fackförbund. FSL har också en stark profil som ett identitetsskapande förbund. Det visar också medlemsenkäten från 2017. Skolreportage och nedslag i den pedagogiska vardagen var bland annat sådant som fanns högt på medlemmarnas önskelista. Det är också något som kommer att avspeglas i tidningen Lärarens innehåll. Läraren är nämligen, för att citera min föregångare, medlemmarnas tidning.

Fördjupning, sammanhang och analys är några relevanta ledord för en tidning av Lärarens karaktär. Det i kombination med en närhet till fältet och en god kontakt med utbildningssektorn ger oss goda förutsättningar att skapa ett innehåll som upplevs som relevant. En målsättning för tidningen Läraren bör vara att stimulera till en diskussion, som i bästa fall för den finlandssvenska skolan framåt. ”Vår tidskrift vill taga till sin uppgift att sammanhålla arbetarna på folkbildningens område och möjliggöra ett utbyte dem emellan” skrev tidningens första utgivare Petrus Nordman år 1894. Gångbart ännu idag.

Men också om Lärarens rötter går tillbaka till slutet av 1800-talet finns det all orsak att flytta blicken bort från backspegeln, höja den en aning och lägga i en ny växel. Den medievärld som förändras i rasande takt påverkar också vår tidning. Den förändrade mediekonsumtionen för med sig nya utmaningar, men också nya möjligheter.

För Lärarens del innebär det att ta steget in i den digitala världen. Målet bör vara att göra ett större digitalt avtryck och att göra tidningens material tillgängligt på flera plattformar. Mycket av det som redaktionen producerar skulle nämligen förtjäna en större publik. Skolan är en finlandssvensk angelägenhet och det är i lärarnas intresse att utbildningsfrågor finns på agendan.

Det är skäl att komma ihåg att en digital satsning inte innebär en nedgradering av pappersprodukten. Det finns inte ett motsatsförhållande mellan aktuellt digitalt material och en engagerande papperstidning.