Sommaren 2017 kommer vi inte att komma ihåg som den varmaste i historien. Trots att vädret inte varit det bästa hoppas jag att ni kunnat njuta av ledigheten och samla krafter inför det kommande läsåret.


Det nya läsåret är högst antagligen fullt av nya utmaningar – sådana vi ser fram emot och sådana vi upplever som mindre angenäma. Idag lever vi i en tid där förändring är vardag och det är allt svårare att våga stanna upp och låta saker bero. Det är inte är inte bara vi lärare och rektorer som tampas med detta utan även våra elever och studerande som får lov att anpassa sig.


Efter ett par omtumlande år med läroplansarbete och all den byråkrati som uppstått hoppas jag nu att vi åter kan sätta fokus på det egentliga lärararbetet, det vill säga undervisningen, eller lärandet som det numera heter, med elever och studerande.


I motiveringarna till ”Alla tiders lärare”, Svenska Yles förträffliga artikelserie i sommar, hittar jag inte en enda lärare som blivit omnämnd för sitt kunnande kring läroplansgrunder eller skollagstiftning. Man lyfter fram det som läraren gjort med sina elever eller studerande. Det handlar om lärare som i växelverkan med barnen och unga i skolan kunnat både påverka deras kunnande, men samtidigt haft tid att se den enskilda individen.


Med det här i åtanke är det all orsak att inför ett nytt skolår aktivt jobba för att minska på byråkratin och hitta tid för det lärararbete som motiverar. I vår senaste medlemsundersökning lyfter ni fram en ökad arbetsbelastning i samband med bland annat läroplansarbetet. Vår och OAJ:s gemensamma undersökning kring trestegsstödet talar också sitt tydliga språk – det finns inte tid eller resurser för det som verkligen är viktigt, hur våra unga mår och klarar sig i skolan.


Vi kommer det här läsåret att jobba med frågor som berör läraryrkets status där arbetsbelastningsfaktorer från vårens undersökning kommer att ligga på agendan. Vi kommer att via vår applikation Lärarrummet ge både rektorer och lärare möjlighet att följa upp sin arbetstid eller samplaneringstid. Samtidigt kommer vi att fortsätta vårt arbete med att lyfta kravet på en frisk skolmiljö för alla som rör sig i våra skolfastigheter.


Dessutom kommer höstens avtalsrörelse att behandlas på olika nivåer inom förbundet. Nu ska och måste vi målmedvetet jobba för att lärarnas löneutveckling och köpkraft hänger med i jämförelse med utvecklingen inom andra sektorer.


Inför det nya läsåret är det viktigt att lägga det förra läsåret bakom sig. Kom ihåg att inte ställa allt för höga krav på er inför det kommande skolåret. Håll i minnet vad det är som gör en bra lärare och fortsätt med det värdefulla jobb ni gör för våra ungdomar och vårt land.


Jag önskar er ett framgångsrikt läsår 2017-2018!