Kurt Torsell har valts till direktör för Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen. Torsell är för tillfället bildningsdirektör i Sibbo och har tidigare bland annat jobbat som sakkunnig vid Kommunförbundet.

Torsell valdes bland sju sökande och han efterträder Gun Oker-Blom som avgår med pension i höst.