En ny rapport utmanar vedertagna sanningar om sociala mediers skadliga inverkan på unga människor. Forskarna menar att unga människor som trivs med livet generellt också mår bra på sociala medier.

 

Unga i Norden är storkonsumenter av sociala medier. Dagens debatt går ofta i den riktningen att de använder för mycket tid på sociala medier och att deras mentala hälsa kan bli lidande. Både forskare och medier har en tendens att dra alla över en kam. Så uppstår myter. Därför behöver vi mer fakta och nyanser, menar en grupp nordiska forskare.

Rapporten ”#StyrPåSoMe – Er sosiale medier faktisk en trussel for unges trivsel” har utförts av Happiness Research Institute på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Den ser närmare på om det finns ett samband mellan ungdomars mentala hälsa och deras konsumtion av sociala medier.

- När vi talar om välbefinnande i förhållande till sociala medier blir det ofta en kamp mellan teknologientusiaster och teknologirädda. Vi behöver fler nyanser, menar Anne Mette Thorhauge, lektor vid Köpenhamns universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

Rapportens centrala slutsats är att sociala medier i sig inte är en avgörande faktor för hur unga mår. Slutsatsen kan förklaras med att ungas användning av sociala medier avspeglar deras sociala liv och välmående överlag. Forskarna menar att de kan bevisa att unga som trivs med livet generellt också mår bra på sociala medier.

- De ungas sociala liv och deras liv på sociala medier kan inte skiljas åt. De hänger oupplösligt samman, säger Laura Sillanpää, sociolog vid finska Sällskapet för mediefostran.