Sju personer har sökt tjänsten som direktör för den svenska enheten vid Utbildningsstyrelsen. De sökande är: Mikael Flemmich, chef för dagvård och utbildning i Kyrkslätt, Rikard Lindström, utbildningsdirektör i Borgå, Kurt Torsell, bildningsdirektör i Sibbo, Christina Gestrin, tidigare riksdagsledamot, Nicke Wulff, rektor för Cygneaus skola i Åbo, Heidi Backman, bildningsdirektör i Grankulla och Jussi  Alminoja.

För närvarande är Gun Oker-Blom direktör för Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen. Oker-Blom avgår med pension hösten 2019.