Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass har utsetts till läsambassadörer i Svenskfinland.

Henrika Andersson är magister i scenkonst och författare. Amanda Audas-Kass är modersmålslärare och bekant som kolumnist i tidningen Läraren.

Läsambassadör x 2 bygger vidare på projektet ”Den finlandssvenska läsambassadören” som avslutade 2017.

Läsambassadörerna kommer i första hand att rikta in sig på läsfrämjande verksamhet för två målgrupper: barn som ännu inte läser själva och barn vars första läsiver riskerar att avta.

Projektet är treåigt och är initierat av Sydkustens landskapsförbund.