Mikael Holmberg (SFP) från Pargas hade spetsat sig på att delta i kampanjen ”Skugga en lärare” som FSL arrangerade inför riksdagsvalet. Tanken var att ge kandidaterna en möjlighet att under några timma följa en lärare för att få en insikt i hur dagens skola fungerar. Holmberg anmälde sitt intresse för att besöka sin gamla skola, Pargas gymnasium.

- Första mottagandet var väldigt positivt, men sedan blev det plötsligt tvärstopp, säger Mikael Holmberg.

 Orsaken till helomvändningen var att Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och Samlingspartiet i Pargas gjorde gemensam sak och anklagade SFP för att låta eleverna agera valreklamskanaler till hemmen. Något som SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff avfärdade. SFP:s kandidater har varken diskuterat partipolitik eller delat ut valreklam till eleverna, sade Guseff.

 

Utbildningschefen: ”Tidpunkten inte lämplig”

De upprörda politiska känslorna fick utbildningschef Ulrika Lundberg att reagera och hon uppmanade skolorna att inte arrangera lärarskuggningar med hänvisning till att tidpunkten var olycklig. Hon säger att situationen inför valet var annorlunda, då SFP undantagsvis gick till val på egen lista och inte i valförbund så som i tidigare riksdagsval. Det resulterade i en intensiv valkampanj med många kandidater från orten.

- Det är en strålande idé att skugga lärare. Jag är inte alls emot det. Men med den situation vi har lokalt, så blev det fel. Det motverkade det goda syftet. Det blev upprörda känslor och jag blåste av det då jag märkte vart det barkade, säger Lundberg. Alla är välkomna att skugga, men inte inför ett val.

Skulle det inte just inför ett val vara relevant?

- Ja och nej. Det är i huvudsak de som ska verka på Arkadiabacken som behöver veta hur det är att jobba som lärare. Alla är välkomna efter valet.

Men skolan är ju öppen och undervisningen offentlig?

- Skolan är öppen men tidpunkten var inte lämplig. Vi har inte förbjudit lärarskuggningar. Inte kan vi neka någon att komma till skolan.

Är det inte precis det som har skett?

- Om jag märker att hela syftet äventyras och det ställer till med motsättningar och misstro så reagerar jag. Det har väl inte varit någons avsikt att skapa upprörda känslor?

 

Ingen politik i skolan

FSL:s ordförande Christer Holmlund framhåller att lärarskuggningarna inte har några politiska förtecken. Samtliga partier har fått inbjudan att medverka.

- FSL har välkomnat alla, oberoende av partitillhörighet, att bekanta sig med skolvardagen. Men vi har uppmanat kandidaterna att lämna valbroschyrerna hemma, säger Holmlund.

- Frågan som riktades till mig var om man får föra kampanj i skolan, och nej, det får man inte, säger Lundberg.

Det var ju inte fråga om att göra kampanj utan att bekanta sig med skolan?

- Det uppfattades som kampanj. Och om det uppfattas att man för politik i skolan så säger vi nej, säger Lundberg.

- Det var lite harmset, säger Mikael Holmberg. Vi var alla lite fundersamma. Den enda förklaringen som jag fick var att det inte skall vara politik i skolan, men inte hade jag tänkt politisera. Men vad kan man göra? Om man inte är välkommen så är man inte välkommen. Då blir man utanför. Synd att det slutade innan det hann börja.

 

Läs också:

Sean Bergenheim miljölöfte till åk1 i Vindängen: "Jag kan använda mindre plast"

 

Fakta

  • Huvudregeln är att undervisningen är offentlig.
  • Offentligheten kan begränsas för att skydda elever med speciella behov. Det kan till exempel handla om elever i specialskolor eller elever med specialbehov integrerade i vanlig klass och som det finns sekretessbelagd information kring.
  • Utrymmesbrist eller misstanke om att den som följer undervisningen kommer att störa undervisningen kan vara ett argument för att begränsa offentligheten.
  • De ovan nämnda begränsningarna skall ändå ses som undantagssituationer.