Enkäter om inomhusluft för användare av byggnader i Finland tolkas ofta som mätningar för byggnaders skick och orenheter i inomhusluften. Användarnas symptom är värdefull information för att hantera problem med inomhusluft, men renoveringsbesluten ska i första hand basera sig på forskningsdata om byggnadernas tillstånd. Experter från Institutet för hälsa och välfärd THL skriver om ämnet i en artikel som publicerades 18 februari i tidskriften Ympäristö ja terveys.

 Man kan inte heller dela in byggnader svartvitt i ”hälsosamma” och ”sjuka” på basis av människors symptom eller utsättning eftersom det förekommer mer eller mindre symptom och utsättande faktorer i alla byggnader. En viss grad av exempelvis mikroborsakade skador förekommer i nästan varje byggnad i något skede. En sådan byggnad där ingen uppvisar symptom finns heller inte. Det är klart att problem med inomhusluft borde förebyggas och att problemen borde skötas raskt.

Missuppfattningar angående inomhusluft och att använda symptom som mätare för orenheter i inomhusluften förvårar en rationell hantering av problemen. I värsta fall renoveras fel byggnader, istället för dem vars förhållanden är skadligare för hälsan.

Individuella faktorer påverkar också

Inte heller kan symptom som knyts till inomhusluften direkt användas som mätare för orenheter i inomhusluften eftersom flera individuella och generella faktorer också påverkar symptomen.
- Situationen är mycket likartad i alla symptom och sjukdomar: symptomen reflekterar objektivt sett rätt inexakt de utsättande faktorernas eller sjukdomens allvar. Symptomen är ändå alltid verkliga och att underskatta symptomen kommer ingen till nytta, inte för att lösa problemen med inomhusluften eller hjälpa personen med symptomen, säger forskningsprofessor Juha Pekkanen.

Man borde förbättra på situationen för dem som uppvisar symptom inomhus. Brister och utvecklingsbehov finns inom vård- och tjänstekedjorna, diagnostiken och vården, stöd för personer med symptom, socialskyddet samt rehabiliteringen.

- Symptomens orsaker ska klarläggas, personen med symptomen och den insjuknade hjälpas. Ibland riktar sig åtgärderna mot miljön, ibland personen med symptomen, ofta bägge två. Även hälsovårdsexperters kunskaper och färdigheter i bemötande av patienter med symptom inomhus behöver uppdateras, säger överläkare Jussi Lampi.

Det finns utrymme för förbättring av de nuvarande metoderna att hantera och uppskatta hälsosamheten i inomhusluften i byggnader. Programmet ”Inomhusluft och hälsa” som koordineras av THL har som mål att fokusera på människors hälsa och välfärd, införa nya åtgärder och lösningar som baserar sig på forskningsdata om problemfall.