Den här regeringen har samtidigt som man skär i utbildningen gjort skattelättnader på en och en halv miljard. Sanni Grahn-Laasonen ger gärna bilden av att man har skurit ner för att det är dåliga tider. Det stämmer inte, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson i en kommentar till tidningen Lärarens intervju med undervisningsministern. Hon har valt skattelättnader framom utbildningen, menar Andersson.

Vad tycker du om det?

- Det är ett värderingaval. Det finns inte ett behov av att stimulera ekonomin med skattelättnader i en situation då det går bra ekonomiskt.

VF satt med i förra regering som också skar i utbildningen. Hur ser du på det?

- Ja, det skars ner i utbildningen under förra regeringsperiod. Men det finns bara ett parti i Finland som har som har ansvar för alla de nedskärningar som gjordes under förra regeringsperiod och under den här regeringsperioden, och det är Samlingspartiet. Inget annat parti har skurit lika mycket i utbildningen, säger Andersson. De partier som var med i föregående regering hade ett samförstånd att den här linjen inte kan fortsätta. Men man fortsatte ändå under den här perioden.

Finansministeriet aviserade nyligen att följande regering bör minska hållbarhetsgapet inom den offentliga ekonomin med två miljarder. Hur skall man i det läget kunna satsa på utbildningen?

- Skall man balansera ekonomin så är det bättre att göra det genom en rättvis skattepolitik än att fortsätta med nedskärningar. Utbildningen är central när det gäller Finlands tillväxt. Om vi fortsätter att skära har vi ingenting kvar att bygga framgång och sysselsättning genom.

Har byråkratin minskat i skolan?

- Det är ett faktum att man har gett skolan mer och mer uppgifter hela tiden. Till exempel vad gäller den nya läroplanen, mobbning och arbete för jämställdhet. Man säger att man vill minska på byråkratin, men samtidigt har man en massa förväntningar på skolan och lärarna. Det är motstridigt att säga att man inte skall normstyra samtidigt som man ger mer och mer uppgifter.

Vilket är ditt utbildningslöfte?

- Ett krav som vi har i kommande regeringsförhandlingar är att återinföra den subjektiva rätten till dagvård. Jag kan lova att vi inte kommer vi inte att fortsätta på nedskärningslinjen.

 

Tidningen Lärarens intervju med undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen: "Ge lärarna tid att undervisa"